Poč. XIX v. do smrti Petra I (1830)

Rođaci na vlasti – Dr Živko Andrijašević

Ondašnje glavarske familije nijesu se miješale s narodom Još u vrijeme vladike Petra I Petrovića Njegoša (1784-1830) jedan Crnogorac je primijetio da su u prvim organima državne vlasti uglavnom zasjeli vladičini rođaci. Ovaj Crnogorac, prezimenom […]