Fokus

Čukić Vidak Vido – Brence

      V I D A K  Č U K I Ć — V I D O rođen je 27. 06. 1950. godine u Donjoj Ržanici, Ivangrad (Berane), Crna Gora. Osmogodišnje školovanje je završio […]

Fokus

DVADESTI BROJ „NOVIH SUSRETA“

    Nedavno je iz štampe izašao polugodišnjak “Novih su­­sreta”, glasila  Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore. U uvodniku je objavljen  esej “Haiku: Istok i Za­pad – u svijetlu književnog prevođenja” književnika i knjiže­vnog prevodioca Dragana […]