Najave reportaže izvještaji

Bar – Promocija projekta “Putevina Svetog Vladimira”

      Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji   u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore i Kulturnim centrom grada Bara organizuje promociju projekta “Putevima Svetog Vladimira”       Promotori članovi foruma za naučno […]