Fokus

Dukley European Art Community

      Dukley European Art Community je institucija koja ima za cilj proizvodnju i promovisanje umjetničkih sadržaja, a samim tim i obogaćivanje kulturne ponude Crne Gore. Sa sjedištem u Budvi unutar “Dukljanskih vrtova”, ovaj […]