DEUS – Promocija knjiga o Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu

Matica crnogorska i Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada predstaviće u okviru manifestacije „Decembarska umjetnička scena 2018“ šest knjiga posvećenih Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu u petak, 14.decembra 2018. godine, u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“, sa početkom u 19 sati.

U okviru promocije biće predstavljene knjige koje su objavljene u periodu od 2014. do 2018:

Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa;

Dušan Vuksan: Crna Gora u Evropskom ratu 1914-1916;

Milan Šćekić: Iza linija fronta – Crna Gora 1914-1916;

Vijek sjećanja –Medova 1916–2016;

Crna Gora u ruskoj diplomatskoj prepisci 1910-1917, zbornik dokumenata, priredio S. Medojević;

Nađmeđer 1914-1918 – logor i groblje crnogorskih interniraca, priređivači Nenad Stevović i Mihal Spevak.

Učesnici promocije su: predśednik Matice crnogorske Dragan Radulović, Živko Andrijašević, Milan Šćekić i Marijan Mašo Miljić. Namjera Matice crnogorske je bila da doprinese razumijevanju Prvog svjetskog rata i suprotstavljanje prisutnim banalizacijama koje se koriste za opravdavanje docnijih imperijalističkih poduhvata. Naučna istoriografija je veoma precizna u svom razumijevanju: Prvi svjetski rat je proizvod duboke militarizacije evropskih država uzrokovan njihovim geopolitičkim interesima. To je bio rat za koji su u Evropi mnogi odavno bili spremni, i priželjkivali ga, ali među njima sigurno nije bila Crna Gora. Crna Gora je dva puta poražena u njemu: prvi put je kapitulirala pred moćnim protivnikom, a drugi put kada je politički i moralno izdana od strane saveznika na čijoj se strani borila. Crna Gora je u ovom ratu izgubila sve: svoju državu, vojsku, dinastiju i crkvu...