“A Tempo”

Međunarodni muzički festival “A TEMPO” održave se u periodu od 04. do 27. aprila 2011. godine. Organizatori muzičkog festivala Crnogorsko narodno pozorište i Muzički centar Crne Gore predstavili su program festivala. Veći dio festivala biće izveden u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici, a pojedini programi ovog festivala održavaće se, za razliku od prethodnih godina, i u drugim gradovima Crne Gore.

Kliknite na natpis kako bi otvorili kompletan program festivala.

PROGRAM FESTIVALA “A TEMPO”