Bar – Promocija knjige intervjua Branke Bogavac „Razgovori u Parizu“

 

Bar - Dvorac kralja Nikole

 
 

Program „U susret 29-om Festivalu“, kojim Kulturni centar Bar predstavlja svoju ovogodišnju izdavačku produkciju, završava se u ponedjeljak, 11. jula promocijom trećeg, dopunjenog izdanja knjige intervjua Branke Bogavac „Razgovori u Parizu“, koja će se održati na platou Dvorca kralja Nikole, sa početkom u 21:00h. Učesnici su: autorka, recenzent knjige, pjesnik i prozni pisac Miraš Martinović,  izdavač Ćazim Nikezić i urednica knjige Mila Čordašević.

Branka BogavacBranka Bogavac je rođena u Crmnici, u Virpazaru; gimnaziju je završila u Beranama, a romansku grupu jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Godine 1968. završila je slavistiku na Sorboni, gdje je i magistrirala, a potom u zvanju docenta predavala srpkohrvatski jezik. Dvadeset godina je radila kao profesor u Jugoslovenskoj dopunskoj školi i na Radničkom Univerzitetu u Parizu, a direktor Kulturnog centra Srbije i Crne Gore bila je od 2004-2006 godine.

Ugledna je novinarka, pisac i prevodilac. Kao publicista, decenijama je objavljivala intervjue i prevode sa francuskog jezika u svim relevantnim periodičnim publikacijama ex Yu regiona. Do sada je publikovala jedanaest knjiga intervjua: Razgovori u Parizu I-VI (izdavač posljednja dva toma je Kulturni centar Bar, kao i knjige Od beznađa do nade); zatim naslove: Razgovori sa Dadom (dva izdanja), Slikarstvo kao neracionalna sreća, Crna Gora u Parizu, Razgovori i susreti sa umjetnicima. 

Za višedecenijski radni angažman Branka Bogavac je nagrađena  najvećim  priznanjem Skupštine Opštine Berane, Nagradom 21. jul, a za svoj publicistički rad na planu afirmisanja francusko-jugoslovenske kulture, Francuska ju je 2013. g. odlikovala Ordenom Viteza umjetnosti i književnosti.