Berane – Izložba “Reprodukcija djela popa Strahinje iz Budimlje”

 

Polimski muzej

 
 

U okviru manifestacije “Noć muzeja”, u srijedu 25. maja 2016. godine, u Polimskom muzeju u Beranama,  otvorena je izložba “Reprodukcija djela popa Strahinje iz Budimlje”.

 

Berane - Polimski muzej

 

Postavku izložbe sačinjavaju reprodukcije fresaka i ikona koje je radio pop Strahinja. Radi se o reprodukcijama iz značajnih crkava i manastira, a vremenski pokrivaju period od početka do kraja slikarske karijere popa Strahinje.

 

Polimski muzej - Izlozba - 1

Polimski muzej - Izlozba - 2

 

Izložbu je otvorio i o freskoslikarstvu popa Strahinje iz Budimlje, govorio prof. dr Aleksandar Čilikov.

 

Aleksandar Čilikov

 

U katalogu koji prati izložbu nalaze se i sljedeći djelovi teksta akademika Aleksandra Čilikova:

“Smatra se da je među slikarima druge polovine XVI vijeka koji stvaraju freske i ikone u hramovima po Crnoj Gori umjetničku karijeru započeo freskopisac i ikonopisac čije će stvaralaštvo dominirati u domicilnom postvizantijskom slikarstvu na prelazu iz XVI u XVII vijek. Zahvaljujući sačuvanim djelima na kojima je ponekad ostavljao potpis, njegovo ime, porijeklo i društveni status su poznati – pop Strahinja iz Budimlja. Rođen kako se vjeruje, u Budimlju kraj Berana 1548.g., ovaj, u svom vremenu veoma cijenjen i slavan slikar, tokom svog dugog života – umro 1632.g. – javlja se kao rodonačelnik sjajnog razvoja sakralnog slikarstva postvizantijske provinijencije, na čije će se stvaralaštvo nadovezati grupa autora formirana na domaćem tlu…”

 

Polimski muzej - Izlozba - 3

Polimski muzej - Izlozba - 4

 

“…U domenu freskoslikarstva – bavio se i duborezom i iluminacijom – i ikonopisa ovaj znameniti umjetnik se iskazao kao originalna ličnost čiji likovni kvaliteti prevazilaze domete anonimnih slikara koji mu prethode i sa kojima je, vrlo moguće, u mladosti učestvovao u dekorisanju nekog od crnogorskih hramova u drugoj polovini XVI vijeka…”

 

Polimski muzej - Izlozba - 5

Polimski muzej - Izlozba - 6

 

“…Pop Strahinja ne spada u krug slikara koji insistiraju na intezivnom koloritu koji je, uglavnom uravnotežen sa zelenim, crvenim, oker i ljubičastim tonovima koje prati često korišćenje krečnog bjelila. Za razliku od pojednostavljenog irealnog pejzaža, krajnje zanimljivim čine se rješenja prikazane složenosti arhitekture neobičnih formi koja u mirnoću i statičnost kompozicije unosi dozu dinamike. Pažljivo razmatranje ikonografskih šema upućuje na visoki stepen teološke obrazovanosti, što mu je, svakako omogućilo, pored iskustva, i status školovanog sveštenika. Pored velikog opusa u domenu fresko-slikarstva, pop Strahinja je izrađivao i ikone od kojih se one u manastiru Morača mogu smatrati remek-djelima postvizantijske umjetnosti Balkana.”

 

VIDEO ZAPIS DIJELA IZLOŽENIH REPRODUKCIJA

Prilog:
Ekipa portala Montenegrina.net