Božidar Šekularac – Crna Gora u doba Balšića

 

Nedavno je iz štampe izašla nova knjiga prof. dr Božidara Šekularca – Crna Gora u doba Balšića. Kako se iz priloženog sadržaja vidi, knjiga sveobuhvatno obrađuje dinastičku porodicu Balšića, od njihovog imena i porijekla do određenih društvenih, političkih, pravnih, kulturnih i drugih prilika u Zeti Balšića.

 

 

OVU VEOMA ZNAČAJNU KNJIGU MOŽETE
NARUČITI PUTEM SLJEDEĆE E-MAIL ADRESE:

sbozo@ac.me