Budva – Izložba „Ikone iz riznica paštrovskih manastira“

 

 

U Spomen domu „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi (JU Muzeji i galerije Budve), u utorak, 19. juna 2018. godine, u 20 časova, biće otvorena dokumentarno-umjetnička izložba „Ikone iz riznica paštrovskih manastira“. Autori koncepta izložbe i organizatori su mr Lucija Đurašković, istoričarka umjetnosti i direktorica JU Muzeji i galerije Budve, i Dušan Medin, arheolog. Izložba se priređuje u okviru programa Ustanove koji se realizuje u okviru Evropske godine kulturne baštine (2018).

Na izložbi će biti prikazano 15 ikona iz tri paštrovska manastira (Praskvica, Reževići i Gradište), nastalih u periodu XVIII–XX vijek u domaćim, grčkim, venecijanskim i ruskim radionicama, a čiji su autori, između ostalih, čuveni ikonopisci pripadnici bokokotorske slikarske škole Dimitrijević-Rafailović, potom Nikola Aspioti sa Krfa, Aleksije Lazović, Marko Krstov Gregović, prvi akad. obrazovani slikar sa naših prostora.

Donosimo dio stručnog uvodnog teksta iz kataloga izložbe, koji potpisuje mr Lucija Đurašković: „Pored brojnih ikona koje su izobrazili zografi, pripadnici ove poznate ikonopisačke škole, riznice paštrovskih manastira, posebno Praskvice, Reževića i Gradišta čuvaju mnoštvo primjera ikonopisnog slikarstva koji se najčešće vezuju za period od XVII do početka XX vijeka. Raskošno bogatstvo ikonopisnih stilova, kao i ikonografskih specifičnosti na ovim ikonama, ukazuje na, sa jedne strane, veze sa Atosom, a sa druge, na uplive Zapadnih stilskih tendencija koje će se preko italo-kritskih majstora i njihovih učenika, naročito u XVII vijeku širiti Mediteranom, te stizati i u naše krajeve. Takođe, i brojne ruske ikone iz XVIII i XIX vijeka koje se danas čuvaju u riznicama ovih manastira, predstavljaju svjedočanstvo bliskih kulturnih veza ovih najznačajnijih paštrovskih duhovnih centara sa carskom Rusijom. Na ovim ikonama najčešće su predstavljani Isus Hristos, Bogorodica sa Hristom, kao i Sveti Nikola, čiji je kult svetitelja zaštitnika bio u Rusiji naročito razvijen.“

Izložbu će otvoriti konzervatorka savjetnica Jasminka Grgurević, zaposlena u JU Centar za arheologiju i konzervaciju Crne Gore u Kotoru.

Izložba se može pogledati do 9. jula 2018. godine.