Centar savremene umjetnosti Crne Gore – Drugo Bijenale Post-YU+th


Centar savremene umjetnosti Crne Gore organizuje drugo Bijenale Post-YU+th. Bijenale ima za cilj uvezivanje mladih umjetnika regiona među sobom, upoređivanje umjetničkih praksi i predstavljanje istih crnogorskoj publici. Selektor ovogodišnjeg Bijenala je mladi umjetnik i kurator Darko Vukić iz Beograda. Svoje radove predstaviće Milica Mijajlović i Brigita Antoni (Crna Gora), Luka Ličina (Srbija), Marko Gutić Mižimakov (Hrvatska), Laureta Hajrullahu (Kosovo), Andrej Škufca (Slovenija), Miloš Trakilović (Bosna i Hercegovina) i Natasha Nedelkova (Sjeverna Makedonija).

Osnaživanje, promocija i podsticaj umjetnika mlađe generacije da nastave svoj umjetnički razvoj jedan je od ključnih ciljeva Centra savremene umjetnosti Crne Gore, koji dijeli i sa Institutom za savremenu umjetnost. Otuda i ideja da se dva događaja istog cilja objedine i na taj način dodatno doprinesu značaju mladih umjetnika. Bijenale Post-YU+th biće otvoreno u Dvorcu Petrovića dok će finalisti Milčik nagrade izložiti svoje radove u Perjaničkom domu i Galeriji Klub, koje je Centar savremene umjetnosti ustupio za ovu priliku Institutu za savremenu umjetnost.

Već drugu godinu Bijenale Post-YU+th podržano je od strane Fondacije “Ćano Koprivica”. Fondacija “Ćano Koprivica” je nevladina, neprofitna, filantropska organizacija, osnovana 2007. godine u  Crnoj Gori. Kroz podizanje zadužbina, stipendije, izdavaštvo i donacije, cilj Fondacije je da doprinese razvoju nauke, kulture i obrazovanja od javnog interesa.

Program će započeti 8. decembra u 19h u Dvorcu Petrovića predavanjem Tjaše Pogačar, kuratorke 34. Bijenala grafičke umjetnosti u Ljubljani / Iskra Delta.

U četvratak, 9. decembra, izložbe će biti otvorene za publiku od 17h. U Dvorcu Petrovića biće izveden performans “Ne sasvim nasumično i rijetko” Anne Ampersand u 17:30 časova. Nakon toga, u 18 časova, biće proglašen dobitnik/dobitnica ovogodišnje Milčik nagrade, dok će stručan žiri Bijenala Post-YU+th koju čine Tjaša Pogačar, Ljiljana Karadžić i Barbara Gregov, proglasti nagrađenog/nagrađenu u 19 časova. Cijeli program biće ispraćen muzičkim performansom GilerZ-a. 


Biografija učesnika


Bosna i Hercegovina

Miloš Trakilović je bosansko-holandski umjetnik. Magistar je primijenjenih umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Berlinu, gdje je diplomirao na Odsjeku za eksperimentalni film i umjetnost novih medija. Njegova praksa je usmjerena ka politici perceptibilnosti koja istražuje pitanja rastvaranja, fragmentacije i memorije. Njegovo tematsko interesovanje je uloga vizije u izgradnji značenja i proizvodnji moći nakon digitalnog preokreta. Njegov rad je najčešće otjelovljen u digitalnim medijima u vidu pokretnih slika, instalacija, predavanja i pisanja. Pored umjetničkog rada, aktivan je i kao predavač i konsultant iz oblasti umjetnosti.

Miloš Trakilović is a Bosnian-Dutch artist. He holds a MFA from the University of Arts in Berlin where he graduated in the Experimental Film and New Media Art department. His practice revolves around the politics of perceptibility exploring issues of dissolution; fragmentation and memory. His topical interest is the role of vision in the construction of meaning and production of power following the digital turnover. His work is most often situated within digital media in the form of moving images, installation, lectures and writings. In addition to his work as an artist, he is active as educator and consultant in the artfield.

Crna Gora

Brigita Antoni je vizuelna umjetnica rođena u Baru, Crna Gora (1987). Završila je diplomske i postdiplomske studije grafičkog dizajna na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Kroz digitalne medije, slikarstvo i video, u kombinaciji sa pronađenim predmetima, ona istražuje odnose između nauke i klimatsko globalnih transformacija izvedenih iz naučnih otkrića, posebno u oblastima astronomije i optike. Njeni istraživački projekti rezultiraju u vizuelnim oblicima koji funkcionišu kao virtuelne i materijalne instalacije.Izlagala je u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Albaniji i na Kosovu. Učestvovala je u nekoliko rezidencijalnih programa u Crnoj Gori i inostranstvu od kojih izdvaja Residency Unlimited u Nju Jorku (2021), Off Season u Albaniji (2020), Dukley Art Community u Kotoru (2017) i Galičnik u Makedoniji (2014). Dobitnica je drugog izdanja Milčik nagrade 2019.

Brigita Antoni is a visual artist born in Bar, Montenegro (1987). She completed graduate and postgraduate studies in graphic design at the Faculty of Fine Arts in Cetinje. Through digital media, painting and video, combined with found objects, she explores the relationships between science and climate-global transformations derived from scientific discoveries, especially in the fields of astronomy and optics. Her research projects result in visual forms that function as virtual and material installations. She exhibited in Montenegro, Croatia, Albania and Kosovo. She frequented several residency programs in Montenegro and abroad, including the Residency Unlimited in New York (2021), Off Season in Albania (2020), Dukley Art Community in Kotor (2017) and Galičnik in Macedonia (2014). She is the winner of the second edition of the Milčik Award 2019.

Milica Mijajlović (1993, Beograd)je vizuelna umjetnica čiji rad odlikuje višemedijskiizraz, kroz koji istražuje i predstavlja različita stanja i emocije, najčešće izazvane određenim impulsima iz prošlosti. U svom radu, posredstvom videa, slike i teksta fokusira se na atmosferičnost i simboliku događaja koji su je definisali, ali takođe preispituje značenja kao i načine manifestacije određenih pojava u društvu. Osnovne studije slikarstva završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Magistrirala je vizuelne umjetnosti na Akademiji za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu. Samostalno je izlagala u Crnoj Gori, Srbiji, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj, a trenutno živi i stvara u Beogradu. 

Milica Mijajlović (1993, Belgrade) is a visual artist whose work is characterised by multimedia expression, through which she explores and presents various states and emotions, most often caused by certain impulses from the past. In her work, through video, image and text, she focuses on the atmospheric nature and symbolism of the events that defined her, but she also re-examines the meanings and ways of manifestation of certain phenomena in society. She graduated from the Faculty of Fine Arts in Cetinje, Department of painting. She has a master’s degree in visual arts from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She has exhibited independently in Montenegro, Serbia, the Czech Republic, Hungary and Slovakia, and currently lives and works in Belgrade.

Hrvatska

Marko Gutić Mižimakov (1992). Bavi se izvođenjem, animacijom, tekstom i zvukom pristupa mogučnosti digitalnih slika i fizičkih objekata za pokretanjem afektivne razmjene između tijela. Zanima ga manjak kao produktivni učinak slika sintetiziranih strojnim učenjem te njihova bliskost s drag izvođenjem.Živi i radi u Zagrebu gdje je nakon završetka diplomskih studija Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti, 2018. pokrenuo projekat Čvorište (The Hub) štampanu publikaciju zamišljenu kao virtuelni izložbeni prostor, te program uživo u sklopu galerije GMK.  Njeguje saradnju s drugim umjetnica⁞ima i često sarađuje sa kolektivom queerANarchive, DISCOllective, audiovizualnim umjetnikom Nikom Pećarinom i plesnim umjetnicama Sonjom Pregad i Lanom Hosni.

Marko Gutić Mižimakov (1992) deals with performance, animation, text, and sound, accessing the possibilities of digital images and physical objects to trigger affective exchange between bodies. He is interested in the lack as a productive output of images synthesized by machine learning algorithms and their closeness to drag performance. He lives and works in Zagreb, where after completing his MA in New Media at the Academy of Fine Arts, he launched the project Čvorište (The Hub) in 2018, a printed publication conceived as a virtual exhibiting space, and a curated program hosted by GMK gallery. He fosters collaborations with other artists and often collaborates with the queerANarchive, DISCOllective, audiovisual artist Niko Pećarina and dance artists Sonja Pregad and Lana Hosni.

Kosovo

Laureta Hajrulahu je rođena u Preševu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije umjetnosti je nastavila na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta u Prištini. Laureta stvara na relaciji Preševa i Prištine. Njena umjetnička interesovanja se vezuju za teme privatnosti, pola, intimnosti, digitalnih ekosistema, putovanja kroz vrijeme, vještačkog svjetla i nemoguće budućnosti… S tim u vezi, ona predstavlja raznovrsnost kritičkih pogleda na stvarnost konstantnim dekonstruisanjem i prečešljavanjem granica između virtuelnog i fizičkog svijeta, upotrebom digitalnih medija.

Laureta Hajrullahu was born in Presheve (Presevo). She finished her middle and high school in the same city. After that, she continued her Art Studies in the Faculty of Fine Arts at the University of Prishtina. Laureta works between Presevo and Prishtina. Laureta’s artistic interests lie in the topics of privacy, gender, intimacy, digital ecosystems, time-travelling, artificial light and impossible futures… That being said she presents a diversity of critical views on reality by constantly deconstructing and re-combing the boundaries between the virtual and physical world, using digital media.

Sjeverna Makedonija

Nataša Nedelkova je umjetnica i istraživačica koja živi i stvara na relaciji između Skoplja i Pariza. Zainteresovana za filmske i medijske studije, kao i za savremenu umjetnost i vizuelne studije, njen rad je često kolaborativan, audiovizuelan, dostupan online i lak za praćenje. Takođe je repetitivan i melodičan, gdje zvuk i glas dovode u pitanje repozicioniranje aspekata figure/diskursa u različitim audiovizuelnim kontekstima. Ona je doktorantkinja filmskih studija na Univerzitetu u Parizu (8 Vincennes-Sen-Deni) pod mentorstvom profesorke Kriste Blumlinger. Njen doktorski projekat iz praktičnog istraživanja nosi naslov “Izvođenje maski“. Dok je potopljena u vizuelne režime koji su u velikoj mjeri računarski, “Izvođenje maski“ pregovara između pozicioniranja kolektivnih i pojedinačnih reprezentacija na ekranu dok preoblikuje, izmišlja i modeluje sliku o sebi.

Natasha Nedelkova is an artist and researcher based between Skopje and Paris. Interested in film and media studies, and in contemporary art and visual studies, her work is often collaborative, audiovisual, available online and easy to follow. It is also repetitive and melodic, where sound and voice question the repositioning of figure/discourse aspects in diverse audiovisual contexts. She is a PhD candidate in Film Studies at the University of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis under the mentorship of Professor Christa Blümlinger. Her PhD project in practice-based research is entitled Performing the Masks. While submerged in heavily computational visual regimes, Performing the Masks negotiate between positioning collective and individual representations on screen while reframing, inventing, and modeling the self-image.

Slovenija

Rad Andreja Škufce predstavljen je kao mreža koju karakterišu fikcija, tehnološki dizajn, procesi industrijske proizvodnje i sintetički materijali. Njegove instalacije ne samo da kombinuju tehnološke i fiktivne elemente, već proizvode imerzivna i naizgled animirana okruženja u kojima ljudski agensi više nijesu centralni. Imao je samostalne izložbe u Aksiomi, Ljubljana; Međunarodnom grafičkom centru, Ljubljana; Galeriji Miroslav Kraljević, Zagreb; Karlin Studios, FUTURA, Prag; Projektnom prostoru DUM, Ljubljana. Učestvovao je na grupnim izložbama u MAXXI – Nacionalnom muzeju umjetnosti XXI vijeka, Rim; Ludvig Muzeju, Budimpešta; Muzeju savremene umjetnosti Metelkova, Ljubljana; Galeriji moderne umjetnosti, Ljubljana. Urednik je u časopisu Šum.

Andrej Škufca’s work presents itself as a network characterized by fiction, technological design, industrial fabrication processes and synthetic materials. His installations not only combine technological and fictional elements, but produce immersive and seemingly animated environments, in which human agents are no longer central. He has had solo shows in Aksioma, Ljubljana; The International Center of Graphic Arts, Ljubljana; Miroslav Kraljević Gallery, Zagreb; Karlin Studios, FUTURA, Prague; DUM Project Space Ljubljana. And participated in group shows in MAXXI – National Museum of XXI Century Arts, Rome; Ludwig Muzeum, Budapest; Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana; Gallery of Modern Art, Ljubljana. He is also an editor at Šum journal.

Srbija

Luka Ličina (1995) je student Master studija na Fakultetu likovnih umetnosti, odjsek vajarstvo u klasi profesora Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića. Bio je saradnik u organizaciji Ulične Galerije. U svom radu koristi se raznim medijima poput skulpture, instalacije, videa, zvuka, vizuelne poezije i crteža, kako bi istražio spoljne i unutrašnje sukobe pojedinaca u različitim društvenim modelima.  Od 2021. godine je član grupe COMMONS – Zamišljanje institucije budućnosti u okviru Goethe Instituta.

Luka Ličina (1995) is a MFA student, Department of Sculpture, in the class of the professors Mrđan Bajić and Radoš Antonijević. He was a collaborator in the organisation of the Street Gallery. In his work, he uses various media such as sculpture, installation, video, sound, visual poetry and drawing, to explore the external and internal conflicts of individuals in the different social models. Since 2021, he has been a member of the group COMMONS – Imagining Futures, within the Goethe Institute.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × four =