Cetinje – Izložba Tragom enformela – Branko Filipović Filo i Stevan Luketić

 

Narodni muzej Crne Gore

 
 

IZLOŽBA

Tragom enformela

Branko Filipović Filo

Stevan Luketić

 

Organizatori: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Narodni muzej Crne Gore

Mjesto održavanja: Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić (I i II sprat), Cetinje

Koncept izložbe: Pavle Pejović, direktor Narodnog muzeja Crne Gore

Otvaranje izložbe: srijeda, 26. oktobar 2016. u 19 časova
Trajanje izložbe: 26. oktobar – 30. novembar 2016.

U srijedu, 26. oktobra s početkom u 19 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić” biće otvorena izložba Tragom enformela – Branko Filipović Filo i Stevan Luketić.

Izložba je organizovana u saradnji Narodnog muzeja Crne Gore i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, i na njoj će biti prezentovano 56 djela dvojice eminentnih stvaralaca – slikara Branka Filipovića Fila i skulptora Stevana Luketića.

Izložba posvećena djelima enformelske provenijencije Branka Filipovića Fila i Stevana Luketića predstavlja doprinos popularizaciji enformela kao likovnog fenomena, koji se u svim sredinama gdje je egzistirao proučava kao jedinstvena pojava koja je otvorila mnoga problemska pitanja karakteristična za razumijevanje jezičkih kompleksnosti Moderne i Postmoderne.

Biografija Filo Filipović

Branko Filipović Filo, slikar, rođen na Cetinju 27. jula 1924. godine. Nakon smrti oca 1936. godine sa majkom iz Cetinja odlazi u Beograd gdje nastavlja školovanje u Šestoj muškoj gimnaziji. Na Cetinje se vraća 1941, a godinu dana kasnije kao talac je interniran u Albaniju, u mjesto Kavaja. Pomilovan je 1943. i oslobođen kao nepunoljetan. U Narodnooslobodilački pokret mobilisan je 1944. godine.

filo-kompozicijaNa poziv Mila Milunovića upisao je 1946. Umjetničku školu na Cetinju, kod profesora Petra Lubarde. Po premeštanju te škole u Herceg Novi odlazi u Beograd gdje uči u školi primenjene umjetnosti.

Umjetničku školu u klasi kod Mirka Kujačića završava u Herceg Novom krajem 1950; iste godine postaje član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG).

Izlaže na II saveznoj izložbi na Cetinju 1951, poslije koje ga Ivan Tabaković predlaže za saradnju sa Milom Milunovićem. Akademiju likovnih umetnosti i specijalni tečaj kod Mila Milunovića završava u Beogradu 1955. godine.

Uporedo sa studijama na Akademiji, pohađa umjetničku radionicu kod Jaroslava Kratine, gdje eksperimentiše sa slikarskim materijalom pod uticajem fresko-slikarstva.

Pohađao je Accademia di Belle Arti u Rimu. Bio je član prve crnogorske likovne grupe „Trojica” od njenog osnivanja 1951. godine. Sarađivao je sa čuvenim galerijama u Parizu Rive Guache i Lambert, kao i sa galerijom Penelope u Rimu.

Imao je 57 samostalnih izložbi – Cetinje, Titograd, Beograd, Rim, Zagreb, Brisel, Beč, Pariz, Ulcinj, Sombor, Budva, Bari, Duizburg, Kraljevo, Herceg Novi, Novi Sad, Ljubljana, Piran…

Učestvovao je na preko dvjesta kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Aleksandrija, Sarajevo, Pariz, Beograd, Dubrovnik, Pančevo, Njujork, Motreal, Bejrut, Fontemblo, Milano, Bari, Erevan, Turne, Haselt, Šarloa, Tunis, Kairo, Nikozija, Ankara, Varna, Belin, Moskva, Štutgart, Frankfurt, Kipar, Ksanti, Rim, Budimpešta, Limasol, Kostroma, …

Bio je predstavnik SFRJ na 44. Bijenalu u Veneciji, 1990. godine.

Njegovi radovi nalaze se u mnogim muzejima i galerijama – Beograd, Cetinje, Brisel, London, Njujork, Beč, Lugano, Frajburg,…, i u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja među kojima su: Savezna nagrada za zidno slikarstvo 1962; Nagrada cetinjskog likovnog salona 13. novembar, Cetinje 1967; Trinaestojulska nagrada NR Crne Gore, 1969; otkupna nagrada na XV memorijalu Nadežda Petrović, Čačak, 1989. godine.

Posthumno je dobio nagradu Petar Lubarda za izuzetno likovno djelo 2000. godine.

Za vanrednog člana Crnogorske akdemije nauka i umjetnosti izabran je 26. novembra 1991. godine, a za redovnog 6. decembra 1996. godine.

Od 1950. godine član je ULUCG, a od 1954. ULUS-a.

Umro u Beogradu 7. novembra 1997. godine.

Biografija Stevan Luketić

Stevan Luketić vajar, rođen je 08. 11. 1925. godine u Budvi. Nakon ratne epopeje (1941–1945) koju je proveo u prvim borbenim redovima i u zatvorima i logorima u Crnoj Gori i Italiji, 1950. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Završio ju je 1955. u klasi prof. Frana Kršinića. Od 1952. do 1957. radi kao pomoćnik vajara Vojina Bakića u izradi javnih spomenika.

stevan-luketic-skulpturaBio je aktivni društveno-politički i kulturni radnik – predsjednik Udruženja likovnih umjetnosti Zagreba i Hrvatske, član predsjedništva Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije, i član  savjeta u više kulturnih institucija u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Laureat je brojnih odlikovanja i nagrada za svoja vajarska ostvaranja, i likovnih manifestacija: Likovnog salona 13. novembar na Cetinju (1970. i 1978), III Trijenala Hrvatskog vajarstva (1988). Dobitnik je Trinestojulske nagrade za 1973. godinu, najvećeg državnog priznanja Crne Gore.

Učestvovao je na brojnim konkursima za izradu javnih spomenika širom Jugoslavije, od kojih su mnogi nagrađeni i realizovani.

Samostalno je izlagao u mnogim muzejima i galerijama bivše Jugoslavije, Crne Gore i Hrvatske: Zagrebu, Ljubljani, Cetinju, Titogradu, Budvi, Sarajevu, Karlovcu, Podgorici, Nikšiću, Svetom Stefanu, Kotoru… Bio je učesnik brojnih grupnih izložbi u bivšoj Jugoslaviji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i u inostranstvu: Pariz, Bari, Rim, Palermo, Milano, Aleksandrija, Vašington, Njujork, Montreal, Prag, Brno, Nju Delhi, Beč, Bukurešt, Budimpešta, Sofija, Moskva…

Od 1987. bio je profesor na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. Tokom 90-ih godina u Hrvatskoj mu se ruše javni spomenici. Živio je i stvarao u Budvi i Zagrebu. Umro je u Zagrebu 01. oktobra 2002. godine.

Ulaz slobodan.

 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


15 − six =