Cetinje – Predavanje o istorijatu Etnografskog muzeja Crne Gore

 

 

U sklopu interdisciplinarnog projekta Narodnog muzeja pod nazivom „OSMICE“, u petak, 23. novembra 2018. godine, sa početkom u 12h, u CGU „Miodrag Dado Đurić“, biće održano predavanje o istorijatu Etnografskog muzeja Crne Gore (Etnografski muzej: 1951-2018). O istorijatu, najvažnijim datumima u istoriji Muzeja, izložbenim i drugim aktivnostima govoriće kustos etnolog Blažo Markuš.

Etnografski muzej u svom fondu baštini preko 4400 predmeta koji svjedoče o bogatoj materijalnoj i duhovnoj kulturi stanovništva sa teritorije današnje Crne Gore. Predmeti su svrstani u više zasebnih zbirki: Narodne nošnje, Oružje, Nakit, Pokućstvo i posuđe, Privredni predmeti, Predmeti za proizvodnju tekstila, Upotrebni tekstil, Torbice, Zbirka dječijih igračaka, Muzički instrumenti, Predmeti za uživanje duvana, Umjetnička zbirka i Zbirka predmeta vezanih za vjerovanja i običaje.  

Muzej  je 16. jula 2018. godine otvorio svoju prvu stalnu postavku, u kojoj je, iz postojećih zbirki, izdvojeno preko 400 karakterističnih predmeta koji dočaravaju narodni život i kulturu etnički i vjerski heterogenog stanovništva Crne Gore, u periodu od sredine XIX do prve polovine XX vijeka.