“Crna Gora i IB rezolucija” – drugo predavanje projekta OSMICE

 

 

Interdisciplinarni projekat Narodnog Muzeja, pod nazivom “Osmice”, čiji je cilj praćenje istorijskih, društvenih i kulturnih aktivnosti 1798. do 2018. godine, se nastavlja u utorak, 28. avgusta, a ovog puta tema je “Crna Gora i IB rezolucija”, o kojoj će govoriti mr Jadranka Selhanović. Predavanje će se održati u CGU “Miodrag Dado Đurić”, sa početkom u 12h.

“Jugoslovenski komunisti su jedini komunisti u nekadašnjem Istočnom bloku koji su vlast osvojili, a da im za to nijesu bili potrebni tenkovi Crvene armije. I pored toga, modeli za izgradnju nove socijalističke  države preuzeti su iz Sovjetskog Saveza, a sa njima je stigao i kult Staljina, za koga je običan narod mislio da je nepogrešiv. Staljinov kult je bio najjači u crnogorskom društvu, koje je bilo tradicionalno rusofilsko orijentisano. Godine nakon rata obilježila je tijesna saradnja dvije socijalističke republike, ali iza kulisa se rađao sukob. On je kulminirao juna 1948. kada je donesena rezolucije IB-a, kojom je jugoslovensko rukovodstvo optuženo za neprijateljsku politiku usmjerenu ka Sovjetskom Savezu i drugim bratskim socijalističkim republikama. Kao grom iz vedra neba rezolucija je pogodila obični narod, pogotovo Crnogorce. Kako je došlo do sukoba i kako su se Crnogorci suočili sa rezolucijom Informbiroa govoriće autorka knjige: „Kult Sovjetskog Saveza i Staljina u Crnoj Gori 1945-1948“. – poručuju iz Narodnog muzeja.

Jadranka Selhanović rođena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu, a magistrirala na Filozofskom – Odsjek za Istoriju. Autor je knjige “Kult Sovjetskog Saveza i Staljina u Crnoj Gori 1945-1948”, kao i zbirke dokumenta “Crnogorska vlast i crnogorsko nacionalno pitanje 1970-1985”. Koautor je Istorijskog leksikona Crne Gore i zbirke dokumenta Okružni komitet KPJ Nikšić u NOR-u 1941-1945. Crnogorskoj i široj javnosti predstavila se sa više izložbi dokumenta od kojih izdvajamo Crnogorsko NE fašizmu, Podgorica- život iznova, Njegoš u socijalističkoj Crnoj Gori, Vijek elektrike, Borci mira i dr. Objavila je više stručnih i naučnih radova u domaćoj i stranoj periodici. Učestvovala na mnogobrojnim naučnim i stručnim sipozijumima u Crnoj Gori i inostranstvu. Pomoćnik je direktora Državnog arhiva Crne Gore.   
           

Projekat OSMICE se sastoji od niza predavanja i projekcija koji će se priređivati svakog mjeseca do kraja godine, čime će se kroz dvanaest događaja obilježiti važni datumi iz crnogorske i svjetske istorije vezani za godine sa osmicom na kraju.