Crnogorska turneja klavirskog trija „Luminis“

 

 

Crnogorska turneja trija „Luminis“ predstavlja drugi dio njihovog ovogodišnjeg projekta “Njemački klasici i crnogorski savremenici.”, a obuhvatiće sljedeće gradove: Bar – (22.12.), Kotor – (23.12), Cetinje – (25.12.) i Nikšić – (26.12).

Namopminjemo da je prvi dio projekta trija Luminis predstavljen na turneji u Njemačkoj, od 6-10. septembra ove godine (Frakfurt, Hamburg i Berlin).

Trio Luminis čine: Tatjana Prelević, klavir, Marko Simović, violina i Vladimir Drobnjak, violončelo.

Luminis u Hamburgu - 1Ideja projekta trija Luminis je promocija crnogorskih umjetnika, izvođača i kompozitora u Njemačkoj i Crnoj Gori. Na programu su dva klasična klavirska trija, njemačkih klasičara i romantičara, Mocarta i Šumana, kao i kompozicije troje crnogorskih savremenih kompozitora: Nine Perović, Tatjane Prelević i Aleksandra Perunovića.

O programskom konceptu trija Luminis, pijanistkinja Tatjana Prelević ističe: „Trio Luminis je nazvan po „Luči mikrokozmi.“ Njegoš je težio približavanju Evropi, ali uz zadržavanje sopstvene autentičnosti i poštovanju sopstvene tradicije i kulture. Trio Luminis postvlja sebi zadatak da u isto vrijeme suprostavi različite koncepte, s jedne strane muziku koja nastaje u 20. i 21. vijeku, pri tom apsolutno apostrofirajući stvaralaštvo crnogorskih autora, sa muzikom koja je nastala nekoliko stotina godina ranije u potpuno drugačijoj društveno-kulturološkoj slici jedne od najznačajnijih evropskih država. Tim suprostavljanjem stilova i epoha, želja nam je da još bolje prikažemo i osvijetlimo strukturu ali i ideje koje predstavljaju navedena djela i naše različitosti. Trio će se ovim projektom posebno zalagati za razvijanje i unapređenje kulturne saradnje između Crne Gore i Zapadne Evrope.“

Generalni pokrovitelji projekta  trija Luminis su Ministarstvo kulture Crne Gore i Fondacija Petrović Njegoš, a crnogorsku turneju podržali su i lokalni partneri: Kulturni centar Bar, Muzička škola “Vida Matjan” u Kotoru, Muzička škola “Dara Čokorilo” u Nikšiću, kao i Ministarstvo prosvjete.

Pojedinosti u vezi programa koncerta i redosljed koncerata u Crnoj Gori možete naći u programskoj knjižici koju Vam dostavljamo u prilogu.

Molim Vas da najavite predstojeće koncerte trija Luminis u okviru generalne najave o realizaciji drugog dijela projekta “Njemački klasici i crnogorski savremenici,” koja podrazumijeva gore navedenu crnogorsku turneju.

Za više informacija možete kontaktirati Tatjanu Prelević (tatprel@yahoo.de) i Marko Simovića (markosimovic@ymail.com).