Crnogorski kulturni forum i udruženje “Krstaš” – Knjiga “Frederik Burnam i Crna Gora”

 

 

Nenad StevovićIz štampe je izašla nova knjiga publiciste i istraživača crnogorske dijaspore Nenada Stevovića “Frederik Burnam i Crna Gora”. Knjiga je objavljena dvojezično na crnogorskom i engleskom jeziku, izdavači su Crnogorski kulturni forum sa Cetinja i udruženje “Krstaš”.

Napisati objektivno sintetičko djelo, koje će u potpunosti elaborirati istorijski period nestanka crnogorske države nakon Prvog svjetskog rata, zahtijeva izvjesne preduslove. Jedan od njih je sistematizovati i proučiti ulogu velikog broja stranaca, prijatelja Crne Gore, koji su sa puno entuzijazma, požrtvovanosti, sopstvenim sredstvima, dali doprinos afirmaciji crnogorskog pitanja.

Frederik Burnam i Crna GoraStevovićev najnoviji istraživački projekat ima za cilj da pruži doprinos osvijetljavanju lika i djela Kanađanina dr Frederika Burnama, brigadnog generala, humaniste i do kraja života velikog prijatelja Crne Gore.

Frederick Burnham and MontenegroTekst je napisan na osnovu dostupne arhivske građe uz korišćenje relevantne literature; koncipiran je na način da se može nadograđivati novim saznanjima o liku i djelu ove istorijske ličnosti koja zaslužuje pažnju i poštovanje države Crne Gore i svih njenih građana.

Knjiga, koja predstavlja konture portreta Frederika Burnama, obogaćena je tekstom istaknutog crnogorskog emigranta i patriote Nikole Petanovića iz brošure „Posjeta Božjoj zemlji“. Brošura je dvadesetih godina prošlog vijeka objavljena u San Francisku, opisuje Burnama i ovim putem se po prvi put prezentuje crnogorskoj i južnoslovenskoj stručnoj, naučnoj i laičkoj javnosti.

 

Nikola Petanovic