DEUS – Autorsko veče kompozitora Aleksandra Perunovića

 

 

 

            Autorsko veče kompozitora Aleksandra Perunovića biće održano u okviru manifestacije “Decembarska umjetnička scena 2017” u neđelju, 17.decembra u Veliko sali Kulturno – informativnog centra “Budo Tomović”, sa početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan.

            Program koncerta će obuhvatiti djela kamerne muzike.

            Djela će izvoditi: Ana i Ida Muratagić – preparirani klavir, Stefan Peričić – flauta, Bojan Ćumurović – klarinet, Tijana Ilić – harmonika, Nikola Vučković – klavir, Bojan Martinović – klavir, Vujadin Krivokapić – violina, Dušica Kordić – violina i Maja Antić Kalezić – violončelo.

            Aleksandar Perunović (Nikšić, 1978) diplomirao je i magistrirao na odsjeku za Komoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Žarka Mirkovića, a doktorirao na istom odsjeku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hofmana. Pohađao je više međunarodnih kurseva kompozicije pod mentorstvom nekih od najznačajnijih austrijskih i njemačkih kompozitora (Kurt Švertsik, Detlev Miler-Zimens, Georg Fridrih Has, Rajnhard Febel itd.).

            Autor je 50-ak kompozicija u oblasti solističke, kamerne, horske i orkestarske muzike, kao i ostvarenjâ koja izlaze iz okvira strogo muzičkog izraza (muzički teatar, primjena multimedije, elektronike i sl.). Djela su mu izvođena u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Austriji, Njemačkoj, Holandiji, Francuskoj i Ukrajini od strane nekoliko ansambala za savremenu muziku (on_line vienna, Sonemus, Gradilište), ženskog akademskog hora Collegium musicum, pijaniste Nikolasa Horvata itd.

           Pored komponovanja, bavi se i muzičkom teorijom i analizom, a radove iz ove oblasti je izlagao, pored ostalog, i na međunarodnom skupu Muzička teorija i analiza u Beogradu.

            Radi kao docent na predmetima Muzički oblici i Harmonija na Muzičkoj akademiji na Cetinju, a član je i Odbora za muzičke umjetnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.

             Organizatori koncerta su Muzička akademija sa Cetinja i Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada.

PROGRAM KONCERTA 

 

Boščaluk (2013)

Ana i Ida Muratagić – preparirani klavir

 

Over the Glasses (2005)

Stefan Peričić – flauta, Bojan Ćumurović – klarinet, Tijana Ilić – harmonika, Nikola Vučković – klavir

 

metaglasswork (2014)

Bojan Martinović – klavir

 

Concertino (2004)

Vujadin Krivokapić – violina

 

For Lo (2003; 2011)

Bojan Martinović – klavir

 

Through Rose Colored Glasses (2012/13)

Stefan Peričić – flauta, Nikola Vučković – klavir

                             

Preludijum op. 8 br. 1 (1992 ili 1993)

Bojan Martinović – klavir

 

Scherzo (1992 ili 1993)

Bojan Martinović – klavir

 

Mozart schtirbt (2015)

Dušica Kordić – violina, Maja Antić Kalezić – čelo, Nikola Vučković – klavir