DEUS – Promocija zbornika “Cetinjski filološki dani I”

 

 

 

U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće predstavljen zbornik “Cetinjski filološki dani I” u petak, 7.decembra 2018. godine, u izložbenom prostoru JU Muzeji i galerije Podgorice, sa početkom u 19 sati, a u okviru manifestacije “Decembarska umjetnička scena 2018”.

              O zborniku će govoriti: prof. Sanja Orlandić, prof. Milan Marković, prof. Janko Ljumović i prof. Goran Drinčić.

              U zborniku Cetinjski filološki dani I nalaze se referati izloženi na istoimenome simpozijumu 7. i 8. septembra 2017. godine na Cetinju. Međunarodni simpozijum Cetinjski filološki dani utemeljen je i na sastanku UO Fakulteta za crnogorski jezik i književnost 2016. verifikovan kao manifestacija koja će podsticati savremena proučavanja jezika i književnosti. U ovome zborniku nalaze se 44 rada (ukupno 49 autora), kao i pozdravne riječi sa svečanoga otvaranja. Procedura pri publikovanju radova do kraja je poštovana, pa su se u ovoj knjizi našli samo radovi koje su recenzentski timovi pozitivno ocijenili. Tematski su radovi selektovani prema nazivima sekcija na radnome dijelu skupa.

               Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje uspio je realizovati simpozijum 2017. prema najvišim standardima međunarodnih slavističkih konferencija. Inostranim je učesnicima približena situacija u savremenoj montenegristici, razmijenjena su iskustva i literatura i – što je najvažnije – ugovorene su brojne saradnje s drugim naučnim ustanovama i odlazak domaćega kadra u relevantne svjetske naučne centre.