Dogovorena saradnja FDU – Cetinje i Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu


Dekan Fakulteta dramskih umjetnosti, doc. dr Edin Jašarović, boravio je protekle neđelje u radnoj pośeti  Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu (ASU) Univerziteta u Sarajavu, gdje se susreo se sa dekanom ove ustanove red. profesorom Srđanom Vuletićem.

Imajući u vidu dogogodišnju plodonosnu saradnju između dvije ustanove, na radnom stastanku razmatrani su dodatni vidovi programske saradnje, kao i mogućnosti za dalje unapređenje razmjene studenata i nastavnog osoblja.  

Na sastanku je, takođe bilo riječi i o budućim protokolima saradnje kroz potpisivanje novog ugovora u skladu sa dosadašnjom dobrom praksom i mogućnostima formiranja zajedničkih studijskih programa u oblasti montaže, obrade zvuka i filmske fotografije.

Na sastanku je profesor Vuletić, takođe predstavio metodološki okvir za izradu samoevaluacionih godišnjih izvještaja studijskog programa Gluma koji se izučava na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Uz dogovor o budućim okvirima saradnje i razmjene studenata, gostujućih predavanja i nastavnog kadra radna posjeta omogućila je i dodatnu konkretizaciju programske saradnje između naših ustanova.   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × 2 =