Dramski studio Prazan prostor – Projekat IZVAN ČETIRI ZIDA


Dramski studio Prazan prostor realizuje projekat IZVAN ČETIRI ZIDA – Moć umjetnosti u procesu integracije i osnaživanja LGBTI zajednice.

Projekat za cilj ima jačanje queer art scene u Crnoj Gori i podrazumijeva (do)edukaciju pripadnika/ca LGBTI zajednice i studenata/kinja umjetničkih fakulteta i akademija o značaju queer umjetnosti i kulture, kao i zajedničke umjetničke radionice, na kojima će polaznici kroz blisku saradnju realizovati multimedijalne radove savremene umjetnosti.

U crnogorskom kontekstu se najčešće izjednačavaju aktivitičke i umjetničke prakse unutar LGBTI populacije i organizacija koje se bave zaštitom njihovih prava, zbog čega NVU Prazan prostor želi da stavi akcenat na umjetnost kao alatku razvoja koja “zahvata” dublje i šire, jer je namijenjena široj publici, i kao takva mora biti sastavni dio strategija za punu društvenu integraciju pomenute populacije. Činjenica da na umjetničkim fakultetima sasvim izostaje edukacija o postojanju i značaju queer kulture i umjetnosti svakako da nije od pomoći.

POZIVAMO sve zainteresovane pripadnike/ce LGBTI zajednice, kao i studente/kinje umjetničkih fakulteta i akademija (osnovne, specijalističke, master studije) da se prijave za učešće na projektu.

Pravo prijave imaju lica sa mjestom stanovanja u Crnoj Gori. Programi i radionice će se odvijati u Podgorici, mada ohrabrujemo i stanovnike drugih opština da se prijave za učešće.

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati na dsprazanprostor@gmail.com sa naslovom “Prijava za projekat Izvan četiri zida” do  10. oktobra 2021. godine.

Broj učesnika projekta je 30. Učešće je BESPLATNO.

PRIJAVNI FORMULAR moguće je preuzeti na sljedećem linku:

https://drive.google.com/file/d/1zNRgf14U4TE9dwCm5Rt4pnqDTZfgg2h6/view

Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se na gorenavedenu e-mail adresu ili putem telefona 068639014.

Projekat IZVAN ČETIRI ZIDA realizuje se kao dio šireg projekta PONOS SVUDA – Strateški pristup ljudskim pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori koji realizuju Queer Montenegro, NVO Juventas i Asocijacija Spektra, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u sklopu EIDHR instrumenta i Ministarstva javne uprave.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


two × three =