“Durmitor” – novi CD Bola Boškovića

 

U četvrtak 17.05. u KIC Budo Tomović u Podgorici održana je konferencija za štampu povodom izkaska CD-a instrumentalno ambijentalne muzike crnogorskog kompozitora i autora filmova o Crnoj Gori, Bola Boškovića. O ovom veoma značajnom projektu govorio je prof. dr etnomuzikolog Slobodan Jerkov.

Nakon  realizacije  dosadašnje  muzičke  produkcije, četiri samostalna CD-a instrumentalno ambijentalne muzike (“Noćna ruža prijestola od kamena“, “Gora Crnogoraca“, “Lacus Labeats“, “Profil“) i dva kolektivna izdanja (“Ocean-mizika bez reči“ i “TOCG“)  nedavno je završen i masterizovan material za novi CD “Durmitor“, renomiranog crnogorskog kompozitora i autora filmova o Crnoj Gori, Bola Boškovića.

Kao i do sada i ovog puta, radi se o autentičnom muzičkom materijalu, instrumentalno ambijentalnoj muzici, koja definitivno karakteriše Boškovićev stil, a inspirisana je planinskim masivom Durmitora. Bole Bošković je autor kompletnog muzičkog materijala, a ujedno potpisuje aranžmane i produkciju. Ukupno trajanje CD-a je 36`48“i obuhvata četiri kompozicije:

1. “Durmitor“(Zima)…….………………11`58“
2. “Šume“(Proljeće)……………..………7`14“
3. “Legenda“(Ljeto)…………………..10`05“
4. “Jezera“(Jesen)………………………7`31“

Radi se o originalnom muzičkom koloritu, isprepletanim etno motivima karakterističnim za sjever Crne Gore, koji se ogleda kroz autentične zvukove mnogih svirala, frulica, nezaobilaznih gusala, raznih zvukova iz prirode, koji se kroz melodične linije prepoznatljive stilu Bola Boškovića, stapaju u jedinstvenu kompoziciju. Svaka kompozicija ima duplex u nazivu i osim osnovne inspiracije oslikava i jedno godišnje doba. Kao i do sada, nakon završenog video snimanja, planirana je i realizacija istoimenog muzičko dokumentarnog filma.

Prenosimo dio izlaganja prof. dr Slobodana Jerkova povodom izlaska CD-a “Durmitor”:

“Četiri kompozicije, koje se nalaze na CD-u “Durmitor“, autora Boleta Boškovića su sa njegovim (ne)običnim pristupom, izvršile zadatak rješavanja sve „zadate problematike“. Preciznije, čini mi se da ni jedan umjetnik, pa ni Bošković, ne može “zaboraviti” ili jednostavno “potcijeniti“ svoju već ostvarenu, dosegnutu umjetničku samosvojnost jer ona ga čini zapravo onim što jeste. Kao već jedanput izgrađena, oslobođena, deklarisana, ta umjetnička bit predstavlja trajnu vrijednost ovog autora.

Slušajući najnoviji Boškovićev muzički CD „Durmitor“, na izvjestan način se osjeća prisutnost avangardnog stila u crnogorskoj muzici, ali sa pravilnom predstavom o neraskidivoj vezi sa tradicijom, kao da je s jedne strane svjesnija uloga te tradicije u svome nastajanju, a s druge, bliža pravom značenju “svoje” uloge u izmjeni tradicije. Negdje se naslućuju, a negdje su doslovno citirani crnogorski napjevi čime se postiglo svojevrsno filtriranje vrijednosti muzičkog materijala inspirisanog planinskim masivom Durmitora, koji je Bošković izabrao kao tematski matrijal za kompletnu kompozitorsku obradu.

Od prve kompozicije „Durmitor“, svitnog karaktera gdje pored gusala čujemo i temu iz narodne pjesme “Durmitor, Durmitore” i stalnom volumenskom nadgradnjom, pa preko druge “Šume”, koja se karakteriše sintetizovanim dječijim i ženskim glasovima neutralnih slogova, koji izvode “ad libitum“ kompoziciju, treće “Legenda”, sa dominantnom svirkom gitare barušastog tona i svirale, uz ambijentalne zvukove, pucanja „čelina“ i jednostavne harmonske podloge, do četvrte, “Jezera” gdje ženski glas na početku i kraju pjeva durski motiv koji se završava na tonici, iako pripada grupi motiva koje srijećemo u muzčkom folkloru i narodnom melosu, ali ne samo iz Crne Gore, već i iz okruženja, duboko se osjeća originalan Boškovićev „sound“.

Na kraju ne mogu se oteti utisku da će ovi radovi dobiti na većem značaju, kada se “oslikaju”, odnosno kada se finalizuje istoimeni muzičko dokumentarni film… Onako originalno, kao što je Bole Bošković i do sada radio.“