Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Konkurs za upis na prvu godinu master studija


Na osnovu člana 95 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon i 47/2019)

Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Bajova 134, Cetinje
041/241-244 • 069/542-189
www.fcjk.me • info@fcjk.me


raspisuje

KONKURS

za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS)
CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
za studijsku 2021/2022. godinu


Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita ili završenim specijalističkim studijama iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, sa srednjom ocjenom ne nižom od 8,00.

Uz prijavu za upis kandidati podnose:

  • diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim ili specijalističkim studijama;
  • ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Prijave na konkurs podnose se isključivo elektroskim putem 22, 23. i 24. septembra 2021. godine od 10 h do 14 h. Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/09/prijavni-list-za-master-studije.pdf . Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 24. septembrom 2021. godine.

Prijemni ispit biće organizovan 28. septembra 2020. u 10 h u prostorijama Fakulteta.

Minimalan broj studenata za organizovanje master studija je 5 (pet), a maksimalan 30 (trideset). Studenti se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Lista kandidata biće objavljena 30. septembra 2021. godine na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta (www.fcjk.me), a upis primljenih kandidata biće organizovan 1. oktobra 2021. od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


two × one =