Filmski centar Crne Gore – Konkursi za podršku filmskim projektima u 2017. godini

 

 

Filmski centar Crne Gore objavio je prve konkurse za podršku filmskim projektima u 2017. godini.

U cilju podsticanja proizvodnje kinematografskih djela i obezbjeđivanja uslova za produkciju i koprodukcionu saradnju, Filmski centar Crne Gore raspisao je konkurse za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u sljedećim kategorijama: manjinske koprodukcije, razvoj filmskih projekata, razvoj filmskih scenarija i kratkometražni igrani filmovi. Konkursi se organizuju u skladu sa Pravilima o postupku, načinu i kriterijumima za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djela, a podnešene prijave ocjenjivaće petočlana komisija.

Konkurs je namjenjen pravnim licima – filmskim producentima registrovanim u Crnoj Gori za djelatnost filmske proizvodnje, odnosno fizičkim licima – autorima filmskih scenarija u kategoriji razvoj filmskih scenarija.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno rok za prijavljivanje je od 2. novembra, pa zaključno sa 2. decembrom  2017. godine do 12h.

 

Sve informacije o samom konkursu, kao i potrebna dokumentacija, mogu se pronaći na internet stranici Filmskog centra www.fccg.me.