Gradska galerija Kotor – Izložba skulptura ,,SAVE THE EARTH“Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Riječ je o izložbi skulptura ,,SAVE THE EARTH“ akademskog vajara Vlada Kostova iz Makedonije.

          Vlado Kostov je 1987. godine završio umjetničku školu DSULUD „Lazar Ličenoski“ u Skoplju. Radio je u Hollywood Road production, studio za animaciju i crtani film, kao crtač od 1987 do 1989. godine.

O svom stvaralaštvu kaže: „Verujem da mogu da pokrenem ljudska srca i razum putem moći jedne vrste umetnosti, koja favorizuje imaginativno mišljenje i percepciju, shvatajući istovremeno važnost zaštite i obnove Zemlje za dobrobit svih. Verujem u smanjenje potrošnje i ponovnu upotrebu ili reciklažu materijala, ne samo u ekološkom već i u umetničkom smislu.“

Imao je više grupnih i samostalnih izložbi u Makedoniji i inostranstvu. Vlado Kostov je rođen 1967.godine u Skoplju, gdje živi i radi kao samostalni slikar i vajar.

Otvaranje izložbe skulptura Vlada Kostova, zakazano je za četvrtak 27. jun 2019. godine u 21 čas.