Herceg Novi – Otvorena izložba “MINESTRA OD 4 PITURA”

Matica crnogorska - Ogranak Herceg Novi

U petak, 13. juna 2014. godine, u Herceg Novom, otvorena je izložba pod nazivom “Minestra od 4 pitura”. Svoje radove su predstavili Anđela Jančić, Branislav Čeprnjić, Đulijana Knežević i Rosanda Poznanović Savčić. Organizator izložbe je Matica crnogorska Ogranak Herceg Novi.

Otvaranje izlozbe

Izložbu je otvorila Bosiljka Pušić, književnica. Tekst Bosiljke Pušić “Tvorenje je svemirski zahtjev čovjeku” sa otvaranja izložbe u Matici crnogorskoj prenosimo integralno.

Bosiljka Pusic

“Ako čovjek nije u dosluhu sa svemirskom česticom koja mu je rođenjem udenuta u biće onda je on u vakumu koji imenujemo DOKOLICOM. Ako ta dokolica nije predah između dva tvorenja onda će ona  kao sona kiselina razarati nutarnje čovjekovo biće do njegovog poništenja.

Otvaranje izlozbe - 2

Otvaranje izlozbe - 3

Tvoriti-znači postojati. Ali nije svejedno da li tvoriš na uštrb drugih, tj, da li je tvoje tvorenje protiv ili za čovjeka, da li je, zapravo, za dobrobit opšteg bitka ili je smicalica kojom se želi zlo drugome. Pol Zindel je napisao sjajnu dramu UTICAJ GAMA ZRAKA NA SABLASNE NEVENE kojom nas je poučio da istom tvari možemo otrovati cijelo čovječanstvo ili ga  učiniti bogatim i srećnim. Nagasaki i Hirošima su najjasnije rekli koliko zlo može da učini jedan ljudski pronalazak a taj isti pronalazak u medicini, sveden na minimalne doze, čini beskrajno velika dobra.

Izlozba Minestra od 4 pitura - 1

Izlozba Minestra od 4 pitura - 2

Izlozba Minestra od 4 pitura - 3

Izlozba Minestra od 4 pitura - 4

Dakle, dokoličititi znači biti dokon, a kada si dokon onda si prazan jer tvoje ruke nisu ničim zauzete a samim tim ni tvoj um nije zaokupljen nečim. Svi koji tvore (bilo da mijese hljeb, seju žito, odgajaju voće, tkaju odjeću, skladaju muziku, slikaju ili pišu knjige –tvore ne samo za sebe, iako time prevashodno ispunjavaju sopstveno biće onom vatrom od koje se hoda uspravno i svijet gleda otvorenim i dobronamjernim očima već i za druge. Nekada je to za najuži krug-za svoju porodicu. Što je širi krug ljudi kojima stvoreno donosi utjehu, radost ili postaje putokaz utoliko je stvoreno značajnije. Vrlo retki pojedinci tvore za dobrobit čitavog čovječanstva. To su oni koje je kosmos obdario genijalnim umom. No sdruge strane je većina onih koji nikada nisu oprobali sebe, koji se nikada nisu zapitali koje se snage kriju u njima. Plivajući nizvodno dozvolili su da ih rijeka života izbaci na sprud kao nepotreban višak koji zagađuje ravnomjerni tok rijeke.

Izlozba Minestra od 4 pitura - 5

Izlozba Minestra od 4 pitura - 6

Izlozba Minestra od 4 pitura - 7

I zato sam večeras osobito radosna što imam čast da pozdravim četiri bića koja su krenula trnovitim putem u osvajanje slikarskih vještina rvući se sa nepodatnim platnom, sa zastaršujućom bjelinom papira, otkrivajući magiju boja i linija pomoću kojih se zakoračuje u jedan novi svijet-u svijet koji je stvorila njihova i isključivo njihova ruka. Dakle, oni se nisu pomirili da upadnu u opasni vrtlog nerada, neiznalaženja sopstvenih mogućnosti, u bezdane mračne dubine iz kojih se više ne može naslutiti ni putokaz ni orjentir. Oni su krenuli u ostvarivanje SEBE. Oni su krenuli na dugo putovanje ka SEBI. Oni su počeli da slikaju i dosegli onu visinu  pred kojom će svaki dobronamjerni gledalac stati i ozareno se zapitati: »Da li je ovo istina ili je priviđenje?«

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 1

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 2

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 3

Večerašnjom izložbom oni su se odvažili da iskorače iz svojih prostora u kojima slikaju, domaštavajući ovaj svijet, svako od njih na svoj način, i da se javno objelodane i izlože pogledima ono što su naslikali, svejedno da li strogim ili blagonaklonim. Ta odvažnost da se pokažu i drugima je dvosmjerna: njom će svako od njih provjeriti koliko je od slikarskog umijeća osvojio i koliko je i da li je druge obradovao onim što je izložio.

Pred nama su sada slike: Anđele Jančić, Branislava Čeprnjića, Knežević Đulijane i Rosande Poznanović a svaka od tih slika je prozor u neki novi svijet u koji do sada nijesmo mogli ni da zavirimo niti da ga dotaknemo.

Nemam namjeru da gradiram izložene slike niti je to bio cilj ove izložbe. Ova izložba je tu da nas podsjeti da nismo ispitali sami sebe koje sve lavirinte posjedujemo i koje i kakve se snage skrivaju u nama samima. »To se otkriva u rijetkim trenucima kao što je ovaj u kome Aska igra igru za svoj već preboljeni život« (Ivo Andrić: Aska i vuk).

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 4

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 5

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 6

Posjetioci na otvaranju izlozbe - 7

No, govoriti o ovo četiri individualaca, koji su ustali iz prostora praznog hoda, iz atmosfere učmalosti i krenuli na težak put osvajanja makar i onih najmanjih slikarskih vrhova, bilo bi nepotpuno ako ne bismo istakli njihovog vodiča kroz uske i neprohodne staze slikarstva, ako ništa ne bismo rekli o Dobrivoju, Bobanu Petroviću. Imala sam sreće da sa Bobanom radim u istoj srednjoj školi a potom i u njegovoj prestižnoj Likovnoj galeriji »Mobi DIK«. Sve to vrijeme kružile su gradom priče da onaj učenik kome Boban daje časove iz likovne umjetnosti ne pada na prijemnom ispitu Likovne akademije. Dakle, umjesto da se posveti sebi i svojoj likovnoj karijeri Boban je odlučio da nesebično uči druge, mada mi je njegova koleginica sa Likovne akademije, Šemsa Gavrankapetanović, otkrila da je Boban bio najtalentovaniji na Akademiji u njenoj generaciji. Dakle, pohvala Bobanu, vrsnom likovnom pedagogu, sejaču plemenitog sjemena, isto onoliko kao i onima koji su pronašli tvoračku svemirsku iskru u sebi i rasplamsali je u stvaralačku vatru: Anđeli, Branislavu, Đulijani i Rosandi.

Sa radošću što sam večeras ovdje i sa nadom da ćemo biti svjedoci još mnogih izložbi pomenutih izlagača proglašavam ovu izložbu otvorenom”.

Fotografije u prilogu: Milan Dobrilović