Institut za savremenu umjetnost – Predavanja Mirana Mohara i Nomadume Rose Masilele

 

 

U četvrtak, 7. decembra u 18h i u petak 8. decembra u 19h  u Umjetničkoj galeriji »Miodrag Dado Đurić« na Cetinju gosti projekta »Preokupacije / Razgovori u muzeju« biće Miran Mohar i Nomaduma Rosa Masilela.  

Miran Mohar će govoriti na dvije teme: o NSK državi u vremenu i o specifičnostima  sistem(a) savremene umjetnosti u Istočnoj Evropi, dok će Nomaduma Rosa Masilela podijeliti sa publikom konceptualna i kuratorska interesovanja vezana za predstojeće Berlinsko bijenale.

 

 

četvrtak, 7. decembar u 18h

Miran Mohar /

NSK Država u vremenu

NSK Država u vremenu je osnovana 1992. godine kao transformacija umjetničkog kolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK) koji je osnovan 1984. godine u Jugoslaviji od strane tri grupe – Irwin, Laibach i Pozorište Sestre Scipion Nasice. Saradnja, slobodan tok ideja između pojedinih članova i grupa i zajedničko planiranje djelovanja od ključnog su značaja za funkcionisanje NSK-a i njegov razvoj. NSK Država u vremenu je bila odgovor na radikalne političke promjene u Jugoslaviji i Istočnoj Evropi početkom devedesetih.

Sistem savremene umjetnosti u Istočnoj Evropi i njegove specifičnosti

U ovom dijelu predavanja, Miran Mohar će predstaviti specifičnosti umjetničkog sistema (ili umjetničkih sistema) u Istočnoj Evropi, upoređujući ga (ih) sa razvijenim sistemom Zapada. Cilj prezentacije je da pruži osnovne informacije sa razmišljanjem o tome kakav se umjetnički sistem proizvodi u Istočnoj Evropi i pokrene raspravu o tome koje nedostajuće elemente umjetničkog sistema treba da sami kreiramo ili poboljšamo za naše specifične potrebe.

Miran Mohar (1958, Novo Mesto) je umjetnik baziran u Ljubljani. Član je kolektiva IRWIN (1983) i suosnivač umjetničkog kolektiva Neue Slovenishe Kunst (1984), studija grafičkog dizajna Novi Kolektivizam i Pozorišta Sestre Scipion Nasice. Suosnivač je i član arhitektonskog pokreta Maja Farol, a od 2001. godine je član Evropskog Kulturnog Parlamenta. Od 2008. godine je profesor i prodekan na AVA – Akademiji za Vizuelne Umjetnosti u Ljubljani, a od 2017. godine je gostujući profesor na UBT u Prištini. Mentor je u Školi za kuratorske prakse Svet umetnosti SCCA u Ljubljani.

 

 

petak 8. decembar u 19h

Nomaduma Rosa Masilela /

Kuratorske strategije u okviru predstojećeg Berlinskog bijenala

Nomaduma će govoriti o konceptualnom i kuratorskom fokusu berlinskog bijenala sa interesovanjem za neprozirnost i zaboravljanje naučenog kao načina za samoodržavanje, i predstaviti kako se ovi problemi odnose prema javnom programu dva prethodna bijenala. Takođe, predstaviće i umjetničku knjigu, sastavljenu od arhivskih pisama, koju priprema za bijenale.

Nomaduma Rosa Masilela je spisteljica, istoričarka i umjetnica koja živi u Nju Jorku, SAD. Trenutno je u kuratorskom timu 10. berlinskog bienala savremene umjetnosti, koje će početi u junu 2018. godine. Završava i doktorske studije istorije umjetnosti na Univerzitetu Kolumbija grada Nju Jorka. U svojoj disertaciji istražuje performans i umjetnost u javnom prostoru 1980-ih u Dakaru, Senegal. Njeno umjetničko interesovanje se konvergira oko nedovoljno zastupljenih aspekata istorije, kolektivnog rada i kolektivnih strategija, te oko odstupanja  između javnog i privatnog. Predhodno je radila u Muzeju moderne umjetnosti Univerziteta Kolumbija, o organizaciji  “The Kitchen” i u Bruklin muzeju u Nju Jorku i kao asistent na bijenalu Dak’art u Dakaru, Senegal.

U narednom periodu, „Preokupacije“ će na Cetinje dovesti još značajnih imena nezavisne scene, umjetnike, predstavnike akademske zajednice, autore koji djeluju interdisciplinarno. Dosadašnji gosti, istaknuti istoričari i teoretičari umjetnosti i kulture Miodrag Šuvaković, Branislav Dimitrijević, Boris Buden, režiser Ivan Salatić i kulturna djelatnica Erëmirë Krasniqi, otvorili su važne teme i afirmisali nove modele širenja znanja i opšteg društvenog promišljanja.

Riječ je o projektu koji za cilj ima i postizanje dijaloga i razmjene znanja i ideja između kulturnih djelatnika i institucija kulture u planiranju izgradnje kvalitetnije zajedničke infrastrukture, a sve to kroz saradnju i promociju kvalitetnijih i sveobuhvatnijih programa namjenjenih kako profesionalcima tako i svim zainteresovanim posjetiocima.

Projekat se oslanja i na sprovođenje politika saradnje između predstavnika Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević”, NU “Institut za savremenu umjetnost” i Crnogorske  Kinoteke, a kao takav je podržan od strane Ministarstva kulture Crne Gore.