„Kolonizacija Crnogoraca u Kulu“: Svestrana slika o dijaspori u Vojvodini

 

 

Povodom knjige “Kolonizacija Crnogoraca u Kulu 1945-1948”,
autora Damjana Miljanića i Slobodana B. Medojevića

 

 

Marijan Mašo Miljić

„Kolonizacija Crnogoraca u Kulu“:
Svestrana slika o dijaspori u Vojvodini

 

 

Njihova knjiga predstavlja izuzetan doprinos istoriji, demografiji, sociologiji, antropologiji i etnografiji crnogorske dijaspore u Vojvodini, koja je samo jedna od čestica crnogorskog iseljeništva uopšte

U istoriji crnogorskih iseljavanja, odnosno u nastanku i sudbini crnogorske dijaspore, postoji više perioda i, u okviru njih, nekoliko faza i pravaca iseljavanja, počev od kraja 15. vijeka do danas. U tom kontekstu iseljavanjima Crnogoraca u Vojvodinu pripada posebno mjesto.

 

Kolonizacija Crnogoraca u Kulu - 1

 

Crnogorci su se na taj panonski prostor, pojedinačno ili u grupama, počeli naseljavati još od 18. vijeka, u vrijeme kada je on pripadao Austriji i, kasnije, dvojnoj Austrougarskoj carevini. Međutim, masovno i organizovano iseljavanje Crnogoraca, kolonizacija u Vojvodinu započela je poslije Prvog svjetskog rata, u doba Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije. Drugi svjetski rat je tom talasu crnogorskih kolonista donio brojna stradanja, pa i egzodus.

Državni razlozi

U crnogorskoj iseljeničkoj hronici nakon Drugog svjetskog rata naročito je značajno, i dominantno, iseljavanje odnosno kolonizacija Crnogoraca u Vojvodinu, u periodu 1945-1948, koju je država sprovodila planski i organizovano. Naime, pored stalnih uzroka koji su Crnogorce primoravali na iseljavanja (siromaštvo, oskudica, nedostatak prostora za življenje, veliki natalitet itd), ovdje su postojali i neki državni razlozi pošto se veliki broj njemačkog stanovništva tzv. folksdojčera i drugih kolaboracionista, plašeći se odmazde za saradnju sa okupatorom i za pogromaški odnos prema slovenskom stanovništvu, povukao sa njemačkom vojskom, masovno napustivši svoje kuće i imanja u Sremu, Banatu i Bačkoj.

Nova Jugoslavija, kao jedna od saveznica u antifašističkoj pobjedničkoj koaliciji, morala je tu prazninu da popuni stanovništvom kojemu je neophodan ne samo prostor za život nego i onim koje je toj državi odano i koje je svojim učešćem u Narodnooslobodilačkoj borbi zaslužilo da bude nagrađeno boljim uslovima za život. Tako je, pored stanovništva iz drugih krajeva zemlje, na prostor Vojvodine, u više mjesta, kolonizovan veliki broj crnogorskih porodica (oko 7.000) ili oko 40.000 građana.

Zamašno istraživanje

Autori rukopisa knjige „Kolonizacija Crnogoraca u Kulu 1945-1948.“ Damjan Miljanić i Slobodan Medojević su se, inače, i ranije bavili temama i problematikom crnogorskog iseljeništva, naročito kolonista u Vojvodini, svjesni značaja naučne obrade tog jedinstvenog događaja u istoriji crnogorskih iseljavanja, tako da su napravili ne mali poduhvat opredjeljujući se da obrade kolonizaciju jednog mjesta, koje je u ono vrijeme bilo sresko i centralno za naseljavanje stanovništva iz Crne Gore. Autori su, prije nego što su pristupili koncipiranju i pisanju knjige, obavili zamašan naučnoistraživački posao, prikupili relevantnu arhivsku građu i druge izvore, iščitali neophodnu literaturu. Na toj solidnoj i pouzdanoj osnovi sačinili su strukturu monografije.

Cjelinu knjige sačinjava nekoliko segmenata, bez nepotrebnih digresija. Damjan Miljanić i Slobodan Medojević su monografiju o kolonizaciji Crnogoraca u Kulu, u rasponu od tri godine (1945-1948) sačinili iz pet glavnih strukturnih segmenata. Pored uvoda i neophodnih napomena, autori su predstavili fizičko-geografske karakteristike Kule, njen istorijski nastanak i razvoj. Težišni dio knjige zauzima studija o kolonizaciji Crnogoraca u Kulu 1945-1948, u kojoj se naseljavanje crnogorskih porodica posmatra sa više aspekata. Ovaj dio knjige govori o agrarnoj reformi i kolonizaciji Vojvodine, s posebnim naglaskom na kolonizaciju Kule. Predstavljena su zakonska rješenja procesa agrarne reforme i kolonizacije i, posebno, sve ono što je bitno u vezi sa kolonizacijom Kule, koja je bila administrativni centar kolonizacije Crnogoraca u Vojvodini, među 13 crnogorskih kolonističkih naselja.

Autori su znalački i mudro, na čemu bi im pozavidjeli i mnogo iskusniji istraživači, razvijali u knjizi osnovne teze – od pripreme za kolonizaciju, sa svim njenim aspektima i sadržajima, do same kolonizacije, uz sve ono što je pratilo, do oragnizacije života u novoj sredini, što je donosilo porodične i lične drame. Međutim, bilo je i povrataka jednog dijela kolonista u svoj zavičaj. O tome svjedoče izjave aktera i savremenika kolonizacije. U Kulu su uglavnom doselili stanovnici iz tri crnogorska sreza: šavničkog, nikšićkog i barskog.

 

Kolonizacija Crnogoraca u Kulu - 2

 

Imenički registri

Posebnu vrijednost ovoj monografiji, u rukopisu, daju popisi kolonista, tzv. imenički registri, koji sadrže dvanaest bitnih administrativnih elemenata koji su bili propisani za nosioca kolonizacije. Važno je istaći da su Damjan Miljanić i Slobodan Medojević sačinili precizan imenski registar i naveli broj nosilaca kolonizacije i njihovih porodica naseljenih iz Crne Gore u Kuli, ali i precizan broj onih koji su odustali od kolonizacije i vratili se u zavičaj. Svi podaci, navodi i sve relevantne činjenice se temelje na izvornoj arhivskoj građi, uglavnom iz Arhiva Vojvodine ili na drugim pouzdanim izvorima i relevantnoj literaturi.

Ono što ovoj monografiji o kolonizaciji Crnogoraca u Kulu daje posebnu naučnu valjanost i vrijednost jeste statistika, posebno statistička analiza imeničkih registra koja tu kolonizaciju osvjetljava sa više aspekata i posmatra sa više traženih parametara, što adekvatno prate odgovarajuće tabele i grafikoni. Kvalitetu i upotrebljivosti monografije, kako za laike tako i za stručnjake, puno doprinose dokumenta koja su data u prilozima.

Dragocjene izjave

Na kraju autori su dali rezime na engleskom jeziku i naveli izvore i koriščćenu literaturu.

Sve što su mogli, a što doprinosi naučnoj utemeljenosti i vrijednosti monografije, autori su inkorporirali i integrisali u njeno tkivo. Ona je u vrlo koherentnoj strukturi obuhvatila, na više činjeničnih ravni i u više saznajnih dimenzija, naučnu elaboraciju procesa agrarne reforme i kolonizacije, s posebnim naglaskom na njeno sprovođenje u Kuli, sa ugrađenim zakonskim rješenjima i njihovim sprovođenjem u praksi, što nije išlo baš jednostavno, uz brojne probleme, razočaranja, pa i drame porodica i pojedinaca.

U stvari, to je bio susret dva svijeta, dva mentaliteta, različitih kultura, običaja i navika, ali i antejske vezanosti za život da se opstane i pretraje. Uz ne malo brđanskog inata.

Pored prvorazrednog fotodokumentarnog materijala, fotografija koje imaju izuzetnu vrijednost i doprinose  naučnoj uvjerljivosti monografije, ali i ljepoti buduće knjige, vrlo su dragocjene izjave aktera kolonizacije koje su ugrađene u osnovni tekst.

Sve to stvara objektivnu, izoštrenu i kritički intoniranu sliku kolonizacije Crnogoraca ne samo u Kulu, nego i širom Vojvodine, u trinaest mjesta gdje su masovno, organizovano i planski naseljavani.

Svestrano sagledavanje

Autori Damjan Miljanić i Slobodan Medojević su pokazali izuzetnu naučnoistraživačku upornost, prilježnost i odgovornost u svestranom sagledavanju i obradi ove teme, što predstavlja solidnu i pouzdanu osnovu za naučnu obradu kolonizacije Crnogoraca ne samo u Kuli nego i u cijeloj Vojvodini. Njihova knjiga predstavlja izuzetan doprinos istoriji, demografiji, sociologiji, antropologiji i etnografiji crnogorske dijaspore u Vojvodini, koja je samo jedna od čestica crnogorskog iseljeništva uopšte.

Na kraju, na osnovu svega navedenog, sa zadovoljstvom preporučujem rad „Kolonizacija Crnogoraca u Kulu 1945-1948.“ čiji su autori Damjan Miljanić i Slobodan Medojević i radujem se skorom objavljivanju knjige, u lijepom ruhu, po čemu su prepoznatljiva izdanja Matice crnogorske, koja kao temeljna opštecrnogorska i trajna matična košnica okuplja i povezuje sve svoje rojeve, pa i Crnogorce u Vojvodini koji čine još jednu „Crnu Goru“, ali ne „Zemlju Crnih Brda“ već onu koja se skrasila i opstala u srcu Panonske nizije.

Sve veće interesovanje istraživača za kolonizaciju

U okviru izučavanja crnogorske dijaspore nakon Drugog svjetskog rata kolonizacija Crnogoraca u Vojvodinu zahtijeva i zaslužuje posebnu, multidisciplinarnu i institucionalnu obradu. Istina, u tom pogledu imalo je nekih usamljenih pokušaja, bilo u kontekstu naučne obrade poslijeratne kolonizacije Vojvodine u cjelini, bilo u obradi pojedinih vojvođanskih mjesta. U posljednje vrijeme, nakon raspada Jugoslavije i državne zajednice sa Srbijom, posebno otkada je Crna Gora postala samostalna, nezavisna i međunarodno priznata država, sve više se posvećuje pažnja kolonizaciji crnogorske dijaspore, koja je, i nakon tri generacije, uspjela u velikoj mjeri da sačuva svoj nacionalni i kulturni identitet.

Tekst je objavljen u dnevnom listu Pobjeda, 22. jul, 2013. godine