Konkurs 29. Dana humora i satire „Vukо Bezarević“ – Pljevlja

 

 

KONKURS 29. DANA HUMORA I SATIRE

 „Vukо Bezarević“ – PLJEVLJA

 

Vuko Bezarevic - pvportal

 
 

     Opština Pljevlja – Savjet XXIX Dana humora i satire
„Vuko Bezarević“, raspisuje

 

KONKURS:

 

1. Za dodjelu nagrade „TIPAR“ – za humonstičko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo. Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800,00 € i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese predlog za dodjelu nagrade. Predlog se podnosi u pisanoj formi. Predlozi se dostavljaju uz pet primjeraka predložene knjige.

2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ“ – za neobjavljenu satiričnu priču. Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju fizička lica sa prostora bivše SFRJ. Jedan autor može konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 4000 karaktera sa proredom) potpisane istom šifrom.

3. Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR“ – za ciklus od 10 aforizama. Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 200,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju autori do 25 godina starosti sa prostora bivše SFRJ. Ciklus mora biti potpisan šifrom.

     Prijave se dostavljaju u štampanoj ili elektronskoj formi.

Prijave za nagradu „Tipar“ dostavljaju se isključivo u štampanoj formi na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pijevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja.

Prijave zа nagrade „Vuko Bezarević“ i „Mladi Tipar“ mogu se dostaviti u štampanoj formi na gore navedenu adresu. Ukoliko se radovi dostavljaju u štampanoj formi, dostavljaju se pod šifrom, dok se rješenje šifre (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i sažeta biografija autora) dostavlja uz rad u posebnoj koverti.

Ukoliko se radovi dostavljaju u elektronskoj formi, dostavljaju se pod šifrom na e-mail adresu: danihumorapv@t-com.me, dok se rješenje šifre dostavlja na e-mail adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

Rok za podnošenje prijava je 10. maj 2015. godine. Prijave koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Uručenje nagrada je 20. juna 2015. godine u Svečanom programu XXIX Dana humora i satire „Vuko Bezarević“ u Pljevljima.

Ista nagrada istom licu može se dodijeliti samo jednom.

Oslale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti:  + 382 52 300 047,  + 382 69 236 921,  + 382 69 309 340 ili putem maila: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com 

Predsjednik Savjeta
Ljubiša Ćurčić