Konkurs za nagradu CNP-a

 

CNP - znak 150

 
 

Savjet Crnogorskog narodnog pozorišta u sastavu: Stevan Koprivica, predsjednik, i članovi Nataša Nelević, Željko Sošić, Natalija Vujošević i Miško Caušević, donijeli su odluku da se raspiše Konkurs za nagradu CNP-a za savremeni domaći dramski tekst “Izgubljeno-nađeno: dramska remapiranja novije crnogorske istorije” i Konkurs za nagradu CNP-a za domaću dramu neafirmisanih autora “Skroz nova drama”.

Ovako postavljenim tematskim okvirom 3. Konkursa za nagradu CNP-a za savremeni domaći dramski tekst “Izgubljeno-nađeno: dramska remapiranja novije crnogorske istorije”, dramski pisci i spisataljice se pozivaju da remapiraju noviju crnogorsku istoriju (20. i 21. vijek), da istorijske događaje i ličnosti – znane ili neznane,  sačuvane ili zagubljene u pamćenju zajednice – pronađu i identifikuju kao moguća nova uporišta za savremenu kolektivnu samoidentifikaciju.

Pravo učešća imaju svi autori/ke koji su državljani/ke Crne Gore. Mogu se kandidovati samo drame koje prethodno nisu publikovane i  izvođene a autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame.

Autoru/ki nagrađene drame biće dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 5000 eura. O izboru najuspješnije drame odlučivaće petočlani žiri u sastavu: Selma Spahić, Borka Pavićević, Darko Lukić, Janko Ljumović i Nataša Nelević.

Crnogorsko narodno pozorište ima pravo praizvedbe nagrađenog teksta. Konkurs je anoniman, a tekstovi se mogu dostavljati ili slati poštom do 31. maja 2015. Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Crne Gore.

Crnogorsko narodno pozorište uspostavlja Konkurs za nagradu CNP-a za savremeni domaći tekst neafirmisanih autora “Skroz nova drama” radi podsticanja savremene dramske književnosti i ohrabrivanja autora/ki koji još nemaju pristup scenama institucionalnih pozorišta, kao i vidljivijeg profilisanja scene Studio –  na kojoj će biti izvođeni nagrađeni tekstovi – kao scenskog prostora otvorenog za mlađe i neafirmisane autore/ke i za inovativne dramske i pozorišne izraze koji uslovnost produkcijskih uslova  scene Studio prepoznaju kao umjetnički izazov.

Tematski naziv ovogodišnjeg konkursa “Skroz nova drama” je “Junaci našega doba”, kojim se naglašava repertoarska zainteresovanost CNP-a za dramske tekstove koji fokusiraju iskustva savremenosti, naročito iz perspektive mladih ljudi. Identifikovanje “junaka našeg doba” shvaćeno je kao jedan od mogućih puteva traženja odgovora na pitanje o vremenu i društvu u kojem živimo.

Autoru/ki nagrađene drame biće dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 2000 eura. O izboru najuspješnije drame odlučivaće tročlani žiri u sastavu: Ivica Buljan, Biljana Srbljanović i Željko Sošić.

Tekstovi se mogu dostavljati ili slati poštom  do 31. decembra 2014. Pokrovitelj nagrade je Crnogorsko narodno pozorište.