Konkurs za najkraću priču

 

K  O  N  K  U  R  S

NAJKRAĆE PRIČE 2011

 

Izdavačka kuća „Alma” priprema zbornik priča pod nazivom „Najkraće priče 2011”. Na konkurs se šalju do tri neobjavljene priče, ne duže od 30 redova (1800 znakova, pri čemu se i razmak između riječi računa kao znak). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Konkurs nema takmičarski karakter – nema pobjednika, nagrada i sl. Priče uvrštene u zbornik neće se honorisati. Priče se potpisuju imenom i prezimenom. Poželjno je navesti i osnovne podatke o autoru (datum i mjesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, e-mail adresa…).

Radovi se šalju na adresu:

„Alma”, Molerova 62-A
11000 Beograd
ili elektronskom poštom na adresu:
izdavackakuca.alma@yahoo.com

Pošto veliki broj mejlova, iz nepoznatih razloga, ne stiže do nas, svima koji priče pošalju elektronskom poštom potvrdićemo da smo njihov mejl primili. Ukoliko vam ne odgovorimo, molimo vas da priče pošaljete ponovo.
Konkurs je otvoren do 15. decembra 2011. godine. Početkom marta 2012. godine biće objavljen zbornik najljepših ostvarenja pristiglih na konkurs.

Sve informacije o konkursu, autorima zastupljenim u zborniku, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici sa prethodnih konkursa (uključujući i zbornik sa X konkursa za najkraću kratku priču – „Jedan život u manje od 900 znakova“).