Kotor – Potpisan Ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke

 

Predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević, predstavnik Kotorske Biskupije don Pavao Medač i sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Nenad Vukadinović, potpisali su danas Ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke, na osnovu prethodno donijete Odluke o davanju saglasnosti na predmetni Ugovor, koju je usvojila Skupština opštine Kotor dana 19. 05. 2016. godine, a u skladu sa Programom zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2016. godinu. Nakon završeteka Projekta, saglasno Ugovoru, zainteresovani građani i pravna lica će imati mogućnost nesmetanog korišćenja bibliotečkog fonda.

 

Kotor - Potpisnici ugovora o obnavljanju crkve svetog Franja

 

Kotorska Biskupija je započela aktivnosti na obnovi crkve Svetog Franja, radi zbrinjavanja veoma vrijednog i obimnog bibliotečkog fonda Biskupije još prije sedam godina, koja baštini knjige još od šesnaestog vijeka. Ukupna vrijednost investicije koja je predviđena za kompletan projekat rekonstrukcije iznosi oko 450.000,00 eura, od čega Opština Kotor sufinansira 87.904,06 eura, za potrebe postavljanja opreme i izvođenja radova na termo – tehničkim instalacijama u objektu i biblioteci.

Predsjednik opštine, ovom prilikom posebno ukazao na značaj očuvanja i zaštite kulturne baštine, kao i kulturnih dobara, kao što je crkva Svetog Franja, kroz realizaciju zajedničkih projekata, kako sa Biskupijom, tako i sa drugim suinvestitorima, u cilju zaštite Područja Kotora.

Don Pavao Medač, naveo je da je obnova crkve Svetog Franja bila dugogodišnja želja Biskupije, imajući u vidu dug period u kome se ovaj objekat nalazio u ruševnom stanju, a posebno iz razloga i potrebe i želje da se sakupi na jednom mjestu bogat bibliotečki fond Biskupije. Nakon rekonstrukcije crkve, slijedi obnova, zaštita i konzervacija knjiga, kako bi bile sačuvane i dostupne javnosti.

Crkva Svetog Franje pripadala je kompleksu franjevačkog samostana. Sagrađena je u drugoj polovini XVII vijeka i ista pripada kulturnoj baštini Crne Gore.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − nine =