Kotor – Promocija romana “Drugoga sunca luče” Miraša Martinovića

 

Galerija Solidarnosti Kotor

 
 

Miraš MartinovićRoman poznatog crnogorskog književnika Miraša Martinovića Drugoga sunca luče biće promovisan u utorak 5. jula u kotorskoj Galeriji solidarnosti, sa početkom u 21 čas. O romanu će govoriti mr Aleksandra Vuković i autor.

Romana Drugog sunca luce - naslovnaRoman Drugoga sunca luče atipične je forme, struktuiran od 75  istorijsko – metafizičkih djelova, dramaturških  i književno – strukturnih cjelina, predstavlja 75 realno – istorijskih fenomena Njegoševog  živopisnog agona, datih u morfološko – dijaloškim formama, čime se iskazuje najveći mogući stepen dramaturgije ovog djela, artikulisanog kroz najuzvišnije forme i stilske figure crnogorskog jezika, ali i najviše  vrhove  etičko – slobodarskog i filozofsko poetskog bića crnogorskog čiji je izraz Njegoš, kao vrhovna sinteza.

Djelo Drugoga sunca luče, drugačija je od svih do sada napisanih knjiga o Njegošu, a zbog svoje specifične dramaturgije, predstavlja pravi izazov za scenariste, sineaste, dramaturge i režisere.