Kotor – Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3

 

Cobiss

 
 

Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je  tokom 2014. godine implementirala projekat Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3, iz  Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu, koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

Ovim Projektom realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Bibliotekarka Ivana Roganović i knjižničarke Dušanka Petrović i Nada Todorović od 2. do 3. juna 2014. godine prisustvovale su edukativnom kurs za upotrebu programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond;

  • Bibliotekarka Jelena Vukasović i viša bibliotekarka Jasmina Bajo pohađale su kurs Prelazak na COBISS3/ Katalogizacija, koji je održan 15–16. oktobra 2014. godine;

  • Jasmina Bajo je, takođe, u periodu od 08. do 10. decembar 2014. godine pohađala kurs Upotreba programske opreme COBISS3/ Pozajmica.

Svi kursevi su održani u prostorijama COBISS centra na Cetinju u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora.

Cilj projekta Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3 jeste kontinuirano edukovanje i doedukovanje stručnih bibliotekarskih radnika za rad u platformi COBISS3, jer je to neophodan preduslov da Gradska biblioteka i čitaonica Kotor može ravnopravno da pređe na platformu COBISS3  sa ostalim bibliotekama u Crnoj Gori i ostalim državama koje su u sistemu COBISS net-a a sa ciljem da profesionalno obavljamo svoju djelatnost i odgovaramo na zahtjeve korisnika i zajednice u kojoj djelujemo.