KotorArt Kotor APSS – Održan panel na temu „Značaj arhitektonskih konkursa za razvoj arhitektonske scene u Crnoj Gori“

 

Logo KotorArt-a

 
 

Kotor APSS, koji se održava u okviru programa festivala KotorArt, je u prethodnih nekoliko godina stekao reputaciju jednog od najboljih arhitektonskih događaja u regionu, a sve više postaje popularan i u široj javnosti, jer svojim programom pokriva teme koje su više od arhitekture i urbanizma. KotorAPSS je osnovan kao ljetnja škola ali je projektima i inicijativama koje je iznjedrio postao okosnica razvoja arhitektonske scene i pozicioniranja Crne Gore u širim okvirima arhitektonske javnosti.

Na pjaci od zatvora juče se u okviru KotorArt Kotor APSS-a održao panel na temu „Značaj arhitektonskih konkuursa za razvoj arhitektonske scene u Crnoj Gori“, na kojem su o ovoj temi razgovarali prof. dr Rifat Alihodžić, M.arch Anđelka Badnjar Gojnić, Mr. Srđan Marlović, Dijana Vučinić kao moderator, i mnogobrojni gosti koji su se uključivali u raspravu.

 

Debata - 1

 

Dijana Vučinić, Rukovoditeljka Odjeljenja za razvojne projekte u urbanizmu i arhitekturi Ministarstva održivog razvoja i turizma, je dala uvodnu riječ kao predstavnik raspisivača čime je otvorena tema koncipiranja programskog zadatka i sprovođenja konkursa, nakon čega su prezentacije održali arhitekte Rifat Alihodžić i Srđan Marlović. Oni su kroz pojedinčne primjere iz svoje prakse, ukazali na problematiku učešća na konkursima, kao i na sve specifičnosti koje sa sobom nosi dalja realizacija nagrađenih radova.

 

Debata - 2

Debata - 3

Debata - 4

 

Otvorena su i analizirana pitanja prava učešća na konkursu, opravdanst anonimnosti odnosno neanonimnosti učešća kao i pitanje izbora ocjenjivačkog žirija, što je ocijenjeno kao jedan od najbitnijih segmenata raspisivanja konkursa koji će uticati na transparentnost i kvalitet cijelog procesa i čime će se zadobiti povjerenje javnosti u intituciju konkursa. Anđelka Badnjar Gojnić je naglasila da uspjeh konkursa već u raspisivanju zavisi od konkursnog odnosno programskog zadatka, u čije se pažljivo koncipiranje mora ući iz šireg stručnog okvira, naročito kada su u pitanju urbanistički konkursi, osjetljive i zahtjevne lokacije. Zbog toga je istaknuto da sve strukovne organizacije u Crnoj Gori moraju dati svoj doprinos koncipiranju i vizibilitetu svih budućih planiranih konkursa.

 

Debata - 5

 

Uz sve specifičnosti koje karakterišu crnogorsku arhitektonsku scenu, Dijana Vučinić je istakla stav ministarstva kao raspisivača konkursa da je potrebno napraviti promišljenu mjeru otvorenosti i i javne prezentacije svih konkursa, kako bi najpozvanije za učešće bile upravo crnogorske prakse, naročito studenti i mlade arhitekte, ali i insistirajući na uključivanju i pozivanju međunarodne prakse, kako bi se izbjegao rizik izolovanja i marginalizovanja naše scene.

Panel „Značaj arhitektonskih konkursa za razvoj arhitektonske scene u Crnoj Gori“ je drugi panel organizovan na ovu temu, nakon prvog koji je održan u okviru festivala FREI 2016. Zbog čega je nesporno prepoznata volja i otvorenost i raspisivača i učesnika za unaprijeđenjem konkursnih procedura, a zajedniči napori svih pozicija će doprinijeti razvoju crnogorske arhitektonske prakse i konačno – kvalitetnom javnom prostoru i okruženju.

 

Debata - 6

Debata - 7

 

Ovogodišnji Kotor Art KotorAPSS Forum održava se,  u Kotoru od 20. – 24. jula, u Kinu Boka. Dvodnevni simpozijum “RE USE” i “THE DEBATE” i dalje će istraživati, diskutovati i konceptualizovati ponovnu upotrebu napuštenih i zapuštenih objekata i lokacija.

 

Prvi simpozijum RE-USE će se održati 23. jula. Učesnici konferencije su: Haris Piplaš, urbanista i istraživač Urban-Think Tank-a, arhitektonske kancelarije HHF (Basel), Sadar+Vuga (Ljubljana), Joni Baboci,  Kosmos arhitekti – virtuelna kancelarija koju čine četiri partnera iz Rusije, a koji rade iz različitih krajeva svijeta (Basel, Moskva, New York). Kosmos arhitekti su svojim projektom iz 2015.godine, urbani makeover stare fabrike na lokaciji u centru Moskve, pokazali kako era SSSR-ovske moskovske arhitekture može da se kreativno i jeftino revitalizuje. RE-USE konferenciji prisustvovaće i Ian Anderson, dizajner poznate prakse The designers republic, a diskusiju će moderirati Luise Rellensmann, arhitektonski kritičar, koja posebno interesovanje u svojim istraživanjima daje kulturnoj baštini i konzervaciji savremene prošlosti, dok će drugi moderator biti MIloš Kosec, teoretičar specijalizovan za re-use pristup.

 

Drugi simpozijum THE DEBATE će se održati 24. jula i predstavlja treći u nizu simpozijuma koji se odvijaju u okviru Project Solana projekta. Ovaj simpozijum će predstaviti i raspravljati o rezultatima ovog projekta za nacionalnu i međunarodnu publiku Kotor Art KotorAPSS-a. Diskusiju će moderirati Siniša Vuković,  ekspert za analizu i rješavanje konflikta. ecoLogicStudio (London), LOLA (Rotterdam), LAAC (Innsbruck), i Marko Stjepčević i Nemanja Milićević iz Podgorice razvili su, za potrebe Bijenala, četiri vizionarska scenarija za budući mogući pristup rješavanju problema na ovoj lokaciji. Sve četiri prakse, kao i kustosi, će učestvovati na ovogodišnjem Kotor Art KotorAPSS Forumu.

Važno je napomenuti da događaj nema komercijalni karakter i da su programi otvoreni za sve, potrebno je registrovati se na apply@kotorapss.me I tim putem obezbijediti mjesto na konferenciji.