Kotorska koncertna sezona – Koncert “Pod maskama”

 

Crkva Sv. Duha

 
 

U organizaciji ŠOSMO Vida Matjan” i Kotor Art “Don Brankovi dani muzike”, Kotorska koncertna sezona nastavlja sa koncertima i u martu.

Već 1.marta povodom Kotorskih karnevalskih fešti učenici muzičke škole će održati koncert “POD MASKAMA” – Koncertna dvorana-Crkva Sv. Duha u 19h. Kotorskoj publici predstaviće se učenici niže i srednje škole na različitim instrumentima sa kompozicijama Piazzolle, Poppa, Mozarta, Haydna, Handela, Clarkea Burgmullera, Konjovića, Živanovića i dr…

 

Program:

1.G.F.Handel:Čakona
Izvodi:Rajko Nenadović-klavir, II raz
Klasa: Jelena Ljoljić

2.F.Churchill: Heigh Ho
Izvodi:Danica Nešić-violina, I raz.
Klav.saradnja:Dragana Krgović
Klasa:Mileva Krivokapić

3.H.Divernoa: Etida a-moll
Izvodi:Kristina Ivanović-klavir, II raz.
Klasa: Vesna Cicović

4.W.A.Mozart:Allegretto
Izvodi: Ivana Buzdovan –violina, I raz.
Katarina Krivokapić-klavir, II raz
Klasa: Mileva Krivokapić i Ana Mihaljević

5.D.Agay: „U cirkusu“
Izvodi:Anđela Vujović-klavir, II raz.
Klasa:Gracijela Ćatović

6.J.Clarke: „The Emperer of Germany’s march“
Izvodi: Pavle Bjeladinović-flauta, II raz.
Klasa:Zorana Jovanović

7.E.Pozzoli: Storiella d’altri tempi
Izvodi:Romina Racković-klavir, III raz.
Klasa:Dragana Krgović

8.J.Haydn: Allegro
Izvidi:Jovana Bubanja-flauta, III raz.
Klav.saradnja:Dragana Krgović
Klasa: Andrea Živković

9.A.Menken: Beauty and the Beast
Izvodi: Nađa Blečić –violina,III raz.
Klav.saradnja: Ljiljana Karadžić
Klasa: Ivana Radović

10.W.Popp: Mali koncert
Izvodi: Nastasija Barović-flauta, VI raz.
Klav.saradnja:Ljiljana Karadžić
Klasa:Angela Mijušković

11.M.Živanović: Alla jazz
Izvodi duo:Maja Ćatović-klavir, VI raz.
Ivona Franović-klavir, VI raz.
Klasa:Ana Mihaljević i Ljiljana Karadžić

12.W.Popp: Mađarska rapsodija
Izvodi:Maja Vulović-flauta, VI raz.
Klav.saradnja: Ljiljana Karadžić
Klasa: Angela Mijušković

13.A.Caldara:Sebben crudele mi fai languir
Izvodi: Isidora Nikolić -solo pjevanje, I raz.sr
Klav.saradnja: Lidija Molchanova
Klasa:Milica Lalošević

14.L.Vinci: Sonata D-dur, I ,II stav
Izvodi: Jovana Mršulja-flauta, I raz.sr
Klav.saradnja:Ana Mihaljević
Klasa: Tamara Knežević Kovač
15.W.A.Mozart: „Batti, batti“
Izvodi:Darja Lazarenko-solo pjevanje, II raz.sr.
Klav.saradnja: Lidija Molchanova
Klasa: Aleksandra Magud

16.J.Burgmüller:Etida F-dur, op.109
Izvodi: Andrijana Jovanović-klavir, II raz.sr.
Klasa: Gracijela Ćatović

17.E.Kohler: La perle du nord
Izvodi: Marija Sinđić-flauta, II raz.sr
Klav.saradnja:Ana Mihaljević
Klasa: Tamara Knežević Kovač

18.B.Bersa: „Robinjica“
Izvodi: Ajna Kalezić-solo pjevanje, II raz.sr
Klav.saradnja: Lidija Molchanova
Klasa:Milica Lalošević

19.A.Piazzolla: Adios Nonino
Izvode: Boško Tujković-harmonika, I raz.sr.
Tamara Živković-flauta, I raz.sr.
Klasa: Goran Ševaljević

20.P.Konjivić: „Tri put ti čukna“
Izvodi: Jovana Miljenović-solo pjevanje
Klav.saradnja: Lidija Molchanova
Klasa: Aleksandra Magud

21.B.Bartόk: Rumänische volkstänze
Izvode: Jovana Radoman-flauta, IV raz.sr.
Relja Ćalasan-gitara, IV raz.sr
Klasa: Tamara Knežević Kovač