Kraljevsko pozorište Zetski dom – Predstava KoTo(R)oKOTORU

 

Kraljevsko pozorište Zetski dom na Cetinju - logo

 

U Kraljevskom pozorištu Zetski dom u srijedu, 7. decembra sa početkom u 20h biće izvedena predstava

KoTo(R)oKOTORU

Dokumentarna pozorišna predstava
Autori: Građani/ke Kotora
Reditelj: Petar Pejaković
U saradnji sa pozorišnim rediteljem Petrom Pejakovićem NVO EXPEDITIO je u novembru 2015. pokrenula proces izrade dokumentarne pozorišne predstave u kojoj su učesnici stanovnici Kotora, a tema – grad Kotor. Predstava “KoTo(R) o Kotoru” (igra riječi: Ko to o Kotoru) je rezultat procesa koji je trajao 8 mjeseci. U predstavi su stanovnici/e ujedno – autori i glumci.
Kotora čiji je cilj da se prikažu posebnosti, ali i problemi koji tište građane/ke. Dokumentarna predstava “KoTo(R) o Kotoru” (igra riječi: Ko to o Kotoru) je rezultat tog procesa. U predstavi su stanovnici/e ujedno – autori i učesnici/glumci.

ko-to-o-kotoru-1Autori/glumci:
Marjan Šantid
Radmila Beda Radulovid
Slavica Lompar
Jelena Vukasovid
Maja Mrđenovid
Ilko Marovid
Dragana Kunarac
Jelena Franovid
Tatjana Rajid
Aleksandra Kapetanovid
Maruška Draškovid
Zorana Miloševid
Mitar Mida Jovanovid
Antonio Grgurevid
Mirjana Popovid
Žarko Nikolid
Mirjana Petrovid
Stefan Lazarevid
U saradnji sa umjetnicima:
Miodrag Vargid
Dušan Murid
Aleksandra Dejanovid

Procesni rad “Pozorište o Kotoru” obuhvatio je preko 50 radionica (od oktobra 2015. do juna 2016.) i u njima je uzelo učešće oko 60 građana/ki. Više informacija o procesu na www.expeditio.org
Projekat je pokrenula NVO EXPEDITIO u saradnji sa pozorišnim rediteljem Petrom Pejakovidem, uz podršku JU Kulturni centar “Nikola Đurkovid” Kotor. Predstava je dio European ARTIZEN Initiative koji se finansira kroz EU Creative Europe Programme i kroz projekat ACT4CITY – BAC Balkanski program za umjetnost i kulturu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen − 1 =