Kraljevsko pozorište Zetski dom – Program za poneđeljak, 30. maj 2016. godine

 

Kraljevsko pozorište Zetski dom na Cetinju - logo

 
 

U Kraljevskom pozorištu Zetski dom u poneđeljak, 30. maja sa početkom u 10h biće prezentacija grupe La Fura dels Baus i reditelja Pep Gatella koji će kroz proces sa studentima i već svršenim glumcima cetinjske akademije dramskih umjetnosti doći do finalnog projekta koji će imati svoju premijeru 11. juna.

Takođe, u poneđeljak u 19h počinje Master class Diega de Bree (režija, gluma, pisanje) javni otvoreni proces rada na dramskom tekstu pred publikom i studentima na hibridnim dramama (hibrid plays) koje su radili Jovana Bojović/Gian Maria Cervo SLOBODNO VRIJEME ILI TAMNO JE SVIJETLO.

 

Funa

 

La Fura dels Baus je kompanija u stalnom procesu evolucije koja je upućena, od svog osnivanja 1979. godine, novim izazovima u oblasti pozorišne umjetnosti. Njihovi programi i konkretne akcije izazvale su velike reakcije kako kritike tako i međunarodne javnosti. Sa sigurnošću možemo reći da se Accions (1983) La Fura dels baus smatra kultom hiljadama fanova širom svijeta. La Fura je razvio tokom godina, sopstvenu bazu kolektivnog stvaranja, jezik, stil i sopstvenu estetiku.

 

Funa 2

 

Između 1979. i 1983. La Fura dels baus bavi se uličnim teatrom. Ova klica evoluirala u pozorišni koncept zasnovan na klasičnoj ideji spektakla, kombinujući sve vrste scenskih resursa. Najznačajniji doprinos La Fura bio je u interakciji sa prostorom koji je tradicionalno rezervisan za javnost i prilagode svoj scenski rad na arhitektonskim elementima prostora u kojem se svaki nastup odvijao. Fuzija tehnike i discipline definiše “furana jezik”, termin takođe primenjen na rad drugih kompanija. Accions (1984) bio je prvi performans vezana za “furana jeziku”, koji je pratio SUZ / O / SUZ (1985 ), Tier Sun ( 1988), imenica (1990), MTM (1994), Manes (1996), OBS (2000), “Matria 1 – Tetralogi amfibijski – Stvaranje” (2004), OBIT (2004), Imperium (2008).

 

Funa 3

 

Od devedesetih La Fura dels baus još više širi svoj raznovrsni kreativni rad, približava pozorišne tekstove, digitalnom pozorištu, akcije na ulici, postavljanjem savremenih muzičkih projekata, opere ili vođenje korporativnih događaja. La Fura je obavljao Svečano otvaranje JJ. OO. 1992 u Barseloni, koji je prenosila televizija. Nakon toga kompanije kao što su Pepsi, Mercedes Benz, Peugeot, Volksvagen, Svatch, Airtel, Microsoft, Absolut Vodka, Columbia Pictures, Varner Bros, Luka Barcelona, Telecom Italia i Sun Microsistems sui m povjerili promotivne aktivnosti širom svijeta.
La Fura dels Baus je stvorio sopstvenu etiketu, sa katalogom koji obuhvata 14 naslova, ali je takođe objavio svoje kreacije sa oznakama kao što su Dro, Virgin i Subterfuge. Razni kursevi i radionice koje obučavaju aktere/glumce “furana jeziku”. Nove tehnologije su se priključile radu u kompaniji.

 

HIBRID PLAYS

Osnovni i centralni koncept za “plays” je u radnom procesu u okviru radionica koje počivaju na ideji o “kulturnom prevođenju” u pozorištu u Evropi. Projekat će funkcionisati kao niz sastanaka koji će spojiti pozorišna iskustva i dramaturšku praksu Mediterana i sjeverne Evrope.
Partneri bi morali da eksperimentišu na stvaranju hibridnih predstava u kojima bi bile povezane i jedna i druga kako  nacionalna tako  i kulturna perspektiva.

Partneri će raditi na stvaranju tri hibridne drame uključujući dramaturge iz Italije, Norveške i sa prostora bivše Jugoslavije. Kada rad na tim hibridnim dramama bude gotov, partneri će tražiti da dramaturzi, glumci i reditelji eksperimentišu u nekim fazama tokom procesa izvođenja radionica.

Rediteljski posao će biti organizovan tako da će drame dramaturga Gian Maria Cervo, Dejan Dukovski i Jon Jasper Halle biti na raspolaganju za radionice.  Te tri drame će biti prerađene od strane tri mlada dramaturga Joele Anastasi, Jovana Bojovic i Demian Vitanza. Zbog prirode projekta, originalne predstave nikada neće biti prerađene od strane mladog dramaturga na istom jeziku/iz iste države.

Dramaturzi koji će učestvovati u ovom projektu, će biti u mogućnosti da saznaju kako izgleda kada se sukobe različite prespektive i taj “pronađeni material” (koji je, kako kaže profesor Paul Castagno sa UNC Wilmington , dramski materijal isto koliko pronađeni material u vizuelnim umijetnostima), a to je nešto što ima sve više veze sa našim iskustvom evropskih i globalnih građana u post-multikulturalnoj eri. Stoga, oni će raditi na stvaranju novih formi predstava koje će se svidjeti široj javnosti.

Rad na prerađenim odnosno hibridnim dramama će biti  kontrolisan od strane partnera koji će organizovati mjesečne sastanake sa mladim dramaturzima. Kada sve tri hibridne drame budu gotove, partneri će uraditi svaku od te tri predstave na tri različita jezika. Kao žavršna faza projekta, u Italjii, u Milanu će se vršiti javna čitanja pred publikom od strane profesionalaca.  Nakon toga uslijediće diskusija, sukob mišljenja.

Završni dio projetka kada je riječ o prikazivanju postignutih rezultata održaće se u Viterbu, đe će kustos Christian Caliandro i novinar George Monbiot diskutovati sa direktorima koji su učestvovali, kao i sa dramaturzima  u cilju proširenja projekta. Takođe,  prilikom susreta u Viterbu, na sajtu će biti dostupni rezultati projekta Engleskog paketa koji sadrži šest predstava.

Glavni Partner

“Quartieri dell’Arte”(organizuje kompanija: Soc. Coop. Teatro Stabile delle Arti Medioevali”) je vodeći italijanski festival kada je riječ o novim pisanim djelima. Održava se svake godine u Viterbu i u Rimu, osmišljen je i vođen od strane italijanskih pisaca Gian Maria Cervo i Alberto Bassetti. Festival promoviše dramaturge tako što se izvode njihove predstave na mjestima koja su poznata po svojoj ljepoti (kao što su Palazzo Farnese, Caprarola, Palazzo dei Pioniri, Popes Palace i nekoliko starih crkava u oblasti Viterba, narodnim pozorištima, ali i na neobični kako prirodnim tako i industrijskim mjestima) i uključuje ih u složene procese i transdisciplinarne prakse.

OSTALI PARTNERI

Outis, Centro Nazionale per di Drammaturgia, Milano, Italija je nacionalni centar za dramsku režiju koji svake godine organizuje Festival Tramedautore u Piccolo teatru di Milano.

Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema, Rim, Italija je italijanska filmska škola. Osnovana je u 1935. godine, ujedno je i najstarija filmska akademija u Evropi i među nastavnicima su kandidat za Oskara Giancarlo Giannini, dobitnik Oskara Piero Tosi kao i legendarni snimatelj Giuseppe Rotunno.

ATCL- Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Rim, Italija je mreža pozorišnih scena.

Nutrimenti Terrestri, Messina, Italija je pozorišna kompanija u potpunosti posvećena novim dijelima, vođena od strane popularnog glumca Ninni Bruschetta.

Kraljevsko pozorište “Zetski Dom” Cetinje, Crna Gora je najstarije pozorište u Crnoj Gori.

KHIO, Oslo, Norveška je Univerzitet umijetnosti norveške prijestolnice i ima svijetsku reputaciju kao centar za eksperimentisanje u  oblasti pozorišta i umijetnosti.