Luštica bay – Koncert “Sax… O… promenada… III”Različiti ansambli…djela austrijskih i njemačkih kompozitora…muzika posvećena fudbaleru Maradoni… kubanski i afrički ritam… jazz …obrade Bitlsa, obilježit će završni Koncert 17 radionice za saksofon. 

Koncert će se održati 09. avgusta 2019. godine, sa početkom u 21h, u naselju Luštica bay.

Organitzatori: Muzička škola Tivat i NVO Ars praesentia.

Obezbijeđen je prevoz sa stare autobuske stanice, u 20 h.