Milena Jovićević i Ratko Odalović učestvuju u međunarodnom projektu

 

Interacademia2015

 
 

Milena Jovićević i Ratko Odalović učestvuju u međunarodnom projektu INTERACADEMIA: Multikulturalna Hercegovina kao čvorište regionalne interkulturne suradnje u likovnoj umjetnosti koji će početi 15.10. 2015. u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača (umjetnička galerija kraljice Katarine Kosače) u Mostaru u 19 sati. i trajati do 25.10.2015.
Manifestaciju INTERACADEMIA organzuje Udruga građana Krug iz Mostara u okviru projekta »Dijalog za budućnost: promocija suživota i različitosti u BiH« na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i glavnog predstavnika UN BiH, pod patronatom UNESCO, UNICEF i UNDP. Projekt »Dijalog za budućnost« finansira se sredstvima kancelarije UN BiH iz Fonda za izgradnju mira (PBF).

Pored crnogorskih umjetnika na izložbi će se predstaviti umjetnici, a istovremeno dekani/ce i profesori/ce akademija umjetnosti: Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg, Sveučilište u Mostaru- dekan Stjepan Skoko i profesor Antun Boris Švaljek, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu- dekan Marko Musović i profesor Ratko Vučinić, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, dekanica Marina Finci i profesorica Tatjane Milaković, Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, dekan Aleksandar Battista Ilić i profesor Matko Vekić, Fakultet likovnih umetnosti Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu, dekan Dimitrije Pecić i profesor Miodrag Mlađović.
U okviru projekta biće organizovana i konferencija s dvije panel diskusije na temu „Institucionalni, zakonski i politički okvir za interkulturnu suradnju u Jugoistočnoj Europi i uloga sveučilišta“ i „Postoji li zajednički kulturni okvir u Jugoistočnoj Europi?“.

Interacademia2015

Izvod iz teksta istoričarke umjetnosti Danijele Ucović koji je u katalogu:
U stvaralačkom smislu, svi izlagači su autonomne individue izražajnoga stila i njihova je umjetnost neponovljiva i osebujna refleksija te može biti nezahvalno tražiti zajedničku kreativnu nit između njih. Umjetnost u svojoj suštini i ne teži istosti ili sličnosti, a svako djelo nije objektivni zapis, nego umjetnikov pogled na objektivnost. Svatko na svoj način postavlja pitanja o umjetnosti, njezinim dostignućima i neizvjesnoj budućnosti te upravo iz toga procesa nastaju nove i drugačije mitologije.

S druge strane, svaka umjetnost iznjedrena je iz svoga vremena i prostora, što je razvidno i u ovim djelima. Neminovno je prožeta socijalnim aspektom, odnosno teži društvenom promatranju i problematiziranju života i direktnih ili indirektnih totalitarnih sustava. Umjetnik je društveno odgovorni pojedinac kojem je zadaća da kroz svoj kadar pomogne drugima sagledavati svijet. Ovi umjetnici dolaze iz sličnoga kulturološkoga miljea, odnosno iz sličnoga tradicijskoga koncepta – koji je bio obojan velikim promjenama u zadnjim desetljećima – te se može zaključiti da su neposredno vezani za sličnu sociološko-antropološku, lokalnu i globalnu problematiku.
Upravo svi ovi normativi, kao i prikazana djela, stvaraju iznimne uvjete za razvoj i ojačanje regionalne likovne scene. Pod tim se ne podrazumijevaju eksplicitna geopolitička ili tematska omeđenja, već učvršćivanje zajedničkoga cilja koji se oslikava u jačanju likovnoga govora, vizualne komunikacije i slobodnoga izražavanja posredstvom umjetnosti.

Na ovoj izložbi svoja umjetnička djela prikazali su eminentni umjetnici suvremene crnogorske likovnosti, a ujedno i djelatnici Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju Univerziteta Crne Gore: dekanica Milena Jovićević i profesor Ratko Odalović. Različitim medijima okreću se globalnim problemima. Umjetnošću ne pozivaju na preokret i revoluciju – jer svi su izgledi da je za nju kasno − ne opominju i ne pokazuju indigniranost svojih bića jer su oni u biti tek nijemi promatrači koji svojom umjetnošću samo bilježe ono što vide, vjerujući da će na taj način potaknuti neki novi impuls. Otuđenost čovjeka od vlastita iskonskoga bitka, pitanje civilizacijskoga procesa i čovjeka u njemu, s razlogom je tema koja često okupira suvremene umjetnike.
Milena Jovićević svojim fotografijama i video animacijama jasno ukazuje da je za nju umjetnost isto što i život, a život je priroda. Problematizira odnos čovjeka prema prirodnim oazama, a time i njegov odnos prema životu i samome sebi. Dio iskonske prirode kojega je svojim djelovanjem dotakao čovjek te je u njemu ostavio trag svoga postojanja (plastične boce, kese, ne- razgradive otpatke) potiče umjetnicu i na izvjesnu igru sa svjetlošću, time naglašavajući kako vizualnu ravnotežu tako i ekološku neosviještenost u suvremenom dobu, unatoč tehnološkom razvoju. Služeći se relacijskom estetikom – odnosno, pozicionirajući svoju umjetnost kao društvenu odgovornost i poslanje – dokumentiranje zagađenoga okoliša pokazuje čovjeka kao homo consumericusa, nesvjesnoga sebe i otuđenog od prirode.

 

Iz video rada Milene Jovicevic

 

Ratko Odalović djelima predstavlja svoje viđenje vrtloga u kojem se okreće čovjek. Tehnologija je stvorena kako bi služila ljudima, ali danas su ljudi ti koji služe tehnologiji. Lucidni i vijugavi objekti prikazani na njegovim slikama podsjećaju na raštimane ili istrošene strojeve iz laboratorija nekoga sumanutoga znanstvenika te na prvi pogled izgledaju benigno i zaigrano. No, riječ je o instrumentima, odnosno sustavima – drobilicama i mlinovima – koji ljudski rod čine bezumnim i nekarakternim. Osvrće se i na kulturu televizije koja je čovjeku u najvećoj mjeri oduzela mogućnost jasnoga sagledavanja sebstva i okoline. Uspješno kombinira raznolike oblike i predmete koje zavija u nepretencioznu i uravnoteženu kolorističku shemu. Sadržajnu punoću zaokružuje skladno kretanje linija i poentilistički rukopis, koji ujedno pojačava treperenje, odnosno rad strojeva. Slike Ratka Odalovića provociraju, tjeraju na razmišljanje, izlaze iz svoga tematskoga okvira jer prozaičnu stvarnost pretvaraju u umjetnost.

 

Interacademia - Rad Ratka Odalovica