Muzeji i galerije Budve – Program povodom Dana opštine Budva za utorak, 20. novembar 2018. godine

 

 

Povodom proslave Dana opštine Budva,  JU Muzeji i galerije Budve, u utorak, 20. novembra 2018. godine, pripremaju sljedeće kulturne aktivnosti:

 18h

Otvaranje izložbe slika

“Kamen u ogledalu mora”

i

18,30h

Predstavljanje zbornika radova

“Zidine nad nemirnim morem”

 

 

Otvaranje kolektivne umjetničke izložbe „Kamen u ogledalu mora“ i predstavljanju drugog izdanja zbornika radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu „Zidine nad nemirnim morem“ (urednici Dušan Medin i Goran Pajović), održaće se u petrovačkom Spomen domu „Crvena komuna“ u utorak, 20. novembra 2018. godine, s početkom u 18 časova.

Program se priređuje uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu, u okviru projekta JU Muzeji i galerije Budve – „Popularizacija kulturnog dobra „Ostaci Kastela i Lazareta“: povodom 60 godina od stavljanja pod zaštitu (1958–2018)“.

 

  1. Izložba „Kamen u ogledalu mora“

Kolektivnu umjetničku izložbu „Kamen u ogledalu mora“, čija se tematika primarno odnosi na kulturni pejzaž Petorvca, posebno na lokalitete Kastelo, Lazare, Katič i Sveta Neđelja – koncipirali su mr Milijana Istijanović, akad. vajarka, i Dušan Medin, dipl. arheolog, dok je autor postavke mr Dragan Mijač Brile, akad. vajar.

Na izložbi se može pogledati devet umjetničkih djela (slika i crteža) likovnih stvaralaca i arhitekata iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bugarske i Velike Britanije. U pitanju su ostvarenja sljedećih autora: Milorad Bata Mihailović, Aleksandar Radojević, Dragan Mijač Brile, Ljubiša Dimitrijević, Danka Petrovska, Slobodan Bobo Slovinić, Strahil Borisov Nenov, Lidija Pačemska i Vernon Džouns. Djela koja su izložena nastala su u periodu od 1965. do 2018. godine, a čuvaju se u Spomen domu „Crvena komuna“ (JU Muzeji i galerije Budve), potom fundusu Međunarodne likovne kolonije „Buljarica art“, kao i u privatnom vlasništvu.

Izložbu će otvoriti prof. Aleksandar Radojević, dipl. ing. arhitekture iz Beograda, inače jedan od autora projekta obnove petrovačkog Lazareta i njegovog preuređenja u ugostiteljski objekat početkom 1970-ih.

O izložbi i izabranim petrovačkim lokalitetima donosimo poetski zapis dr Mile Medigović Stefanović, književnice i kulturne istoriografkinje: „Vidici naših pogleda iz kolijevke rođenja prelamaju se na horizontu stvarnog i mitskog postanka svijeta. Plavo nebo poteklo žilama bujnog rastinja na međi stijena i morske vode od praiskona. Lišćem zavičaja iscrtane linije primorskog života dok trajemo okruženi pejzažima beskonačnosti. Slika Kastela i Lazareta sa planinskih uzvišenja staje u negdašnji ram ljepote i neokrnjenosti. Dva ostrva – Katič i Sveta Neđelja, nekad spojeni kao jedno, a drugi put – osmotreni sa uzvišenja razdvojenosti – primamljivi svim plivačima na moru sjećanja. Zvona Crkve Spasa odzvanjaju kao zahvalnost preživjelog mornara. Ptice oblaka preleću vode sna na putu vječnosti, a jabuke Hesperide nude slast uživanja u grijehu. Ljetopis stijena i mora ostaje u duši slikara i uramljenim sjećanjima.“

Izložba „Kamen u ogledalu mora“ biće postavljena u sali galerije „Marko Krstov Gregović“ u Spomen domu „Crvena komuna“ i biće otvorena za posjetioce do 15. januara 2019. godine.

 

  1. Predstavljanje zbornika radova „Zidine nad nemirnim morem“ (drugo izdanje) o petrovačkom Kastelu i Lazaretu

            Zbornik radova „Zidine nad nemirnim morem“ o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu godine 2016. je objavljen u izdanju JU Muzeji i galerije Budve, a uredili su ga dipl. arheolozi Dušan Medin i Goran Pajović. Tadašnje objavljivanje zbornika ishodilo je iz projekta „Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv“, koji je osmislio i koncipirao Medin, uz podršku naše Ustanove i prethodne direktorice, a čiji su centralni segmenti bili kompleksna dokumentarno-umjetnička izložba u Petrovcu (2015) i Kotoru (2016), kao i jednodnevni naučni skup o ovim objektima (Petrovac, 2015). Kao rezultat rada skupa uobličen je zbornik radova sa objedinjenim izlaganjima i naknadno dopisanim tekstovima, kao i sa nekoliko pridodatih starijih članaka koji su tretirali ovu tematiku. Zbornik radova je maja 2016. godine predstavljen u Budvi i pobudio je veliku pažnju javnosti, kako stručne, tako i šire.

            Autori radova zastupljeni u zborniku su (redom kojim su tekstovi objavljeni): mr Mladen Zagarčanin, Stevo Davidović, dr Mila Medigović Stefanović, Željko Mitrović, Dušan Medin, Slobodan Mitrović, Dobrila Vlahović, Žarko Milošević, Petar Perović, dr Branislav Milenković, Slobodan Slovinić, Zoran B. Petrović, Aleksandar Radojević i Goran Pajović. Recenzenti izdanja su: akad. Branislav Mitrović, arhitekta, dr Miroslav Luketić, istoričar, i mr Jovan J. Martinović, arheolog.

            Iz predgovora drugom izdanju, koji potpisuje urednik Dušan Medin, donosimo: „U Evropskoj godini kulturne baštine naišli smo na razumijevanje direktorice JU Muzeji i galerije Budve, mr Lucije Đurašković, da se objavi drugo, korigovano izdanje zbornika radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu na Moru – „Zidine nad nemirnim morem“. Ideja da se priredi i štampa novo izdanje ove knjige nastala je iz želje urednika i izdavača da zbornik dođe do što šireg kruga čitalaca i korisnika. Prije svega, misli se na čitaoce Petrovčane (ali i na sve ostale), čiju je pažnju knjiga pobudila još proljeća 2016, kada je objavljena u tiražu od 200 primjeraka, što svakako nije moglo zadovoljiti tada iskazano interesovanje čitalačke javnosti. Drugi motiv bio je taj što je zbornik radova predstavljen samo jednom i to u Budvi, neposredno po objavljivanju, čime su stanovnici Petrovca na neki način ostali neopravdano uskraćeni za promociju knjige o svojoj kulturnoj baštini u svome gradu. Treći motiv odnosio se na želju da se novim izdanjem izvrše određene manje jezičko-stilske korekcije tekstova, kao i da se znatno poboljša kvalitet štampe i poveza. Informacije o autorima i urednicima dopunjene su podacima aktuelnim početkom jeseni 2018, kada je publikacija pripremljena za štampu.“ Drugo izdanje zbornika radova ima 164 strane B5 fomata i štampano je u crno bijeloj tehnici.

Na predstavljanju zbornika radova učestvovaće prof. Aleksandar Radojević, Goran Pajović i Dušan Medin.