Narodni muzej Crne Gore organizovao radni doručak
07. decembar 2018.

U Narodnom muzeju Crne Gore danas je organizovan radni doručak sa predstavnicima Ministarstva kulture i prosvjete, Prijestonice Cetinje, nacionalnih institucija kulture i turizma, turističkih agencija i medija, povodom sumiranja dosadašnjeg rada i planiranja budućih aktivnosti u kontekstu razvoja međuinstitucionalne saradnje i promocije kulture. Domaćin sastanka bila je direktorica muzeja sa svojim saradnicima. 

Nakon što je goste radnog doručka uputila u organizacionu strukturu i koncepciju rada, direktorica Narodnog muzeja dr Anastazija Miranović je istakla da NMCG pored obavljanja svoje osnovne funkcije — čuvanja i prezentovanja kulturne baštine/kulturnih dobara Crne Gore, artefakata i savremenih umjetničkih praksi, vrši identitetsku, edukativnu i kulturno-turističku misiju.
U kontekstu sprovođenja kulturno-turističke misije, Miranović je navela kako je Narodni muzej Crne Gore od prvog januara do prvog decembra ove godine posjetilo 177.494 posjetilaca. Broj posjetilaca u 2018. godini do početka decembra mjeseca je povećan za 25.525 u odnosu na prošlu godinu, što iznosi povećanje broja gostiju od skoro 17%. Najveću posjetu imao je Muzej kralja Nikole — 71.159.
Govoreći o jedinicama Muzeja i radu ustanove na čijem je čelu, Miranović je kazala da je tokom protekle godine Etnografski muzej dobio reprezentativnu prvu stalnu postavku i pozvala predstavnike turističkih agnecija i organizacija da zajednički aktivno učestvuju u boljoj prezentaciji ovog muzeja. Dodala je da istu potrebu imaju projekti poput lokaliteta Crvena stijena, a uporedivši Muzej kralja Nikole i Umjetnički muzej po pitanju posjećenosti, te navodeći kako je Umjetnički muzej gotovo 10 puta manje posjećen (Muzej Kralja Nikole broji 71.159 posjetilaca, dok Umjetnički 8.040, podaci su za 2018. godinu) istakla je i važnost bolje prezentacije ovog muzeja, a prvenstveno ikone.
„Nešto što u ovom momentu želim da potenciram, što je naprosto činjenica koja je prisutna već godinama, u Umjetničkom muzeju se pored vrijedne postavke nalazi i ikona Bogorodice Filermose, kulturno dobro koje zavrjeđuje da je na listi UNESCO baštine, a podaci o posjeti nam govore da ni prethodni menadžment muzeja ali ni ostali, koji negdje sudjeluju u ovoj priči, nijesu puno uradili na vizibilnosti i promociji u smislu posjete ovoj ikoni. Takođe smatram i da njeno izmještanje u pećinu, crkvu ili bilo gdje drugo neće ništa značiti ako se marketinški ne valorizuje, dakle i dalje će biti “nevidljiva““ — kazala je Miranović.

O brojnim saradnjama i snaženju identitetskih i edukativnih procesa Miranović je dodala:
„Sve muzejske jedinice uspješno su učestvovale u različitim projektima edukacije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i to na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog do akademskog. Takođe, direktorica je i predložila da se s Ministarstvom prosvjete ostvari saradnja kroz sporazum o tome da ni jedno dijete ne završi osnovno obrazovanje a da nije posjetilo Narodni muzej. Sa Ministarstvom kulture Muzej sarađuje sa oba direktorata – za kulturno umjetničko stvaralaštvo i sa Direktoratom za kulturnu baštinu, prvenstveno kroz godišnje Programe zaštite i očuvanja kulturne baštine, ali i druge značajne projekete, a u narednom periodu radićemo na inteziviranju svih ovih saradnji.“

Miranović je najavila i neke značajnije projekte za sljedeću godinu – veliku izložbu posvećenu stogodišnjici osnivanja Komunističke Partije Jugoslavije, a u planu je i nova stalna postavka Istorijskog muzeja Crne Gore.