Narodni muzej Crne Gore: Vakcinacija je pola zdravlja imunizacija nekad i sad

 

 

Narodni muzej Crne Gore će u srijedu, 10. oktobra 2018. godine, sa početkom u 19h otvoriti  izložbu pod nazivom Vakcinacija je pola zdravlja – imunizacija nekad i sad. Izložba će biti predstavljena na prvom spratu u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“, a publika će imati priliku da je posjeti do 5. novembra, 2018. godine.       

U godini kada se obilježava vijek od početka pandemije španske groznice, svjedoci smo da u posljednih nekoliko godina antivakcinacioni pokret jača. Jedan od razloga je u to što je čovjek druge polovine XX vijeka zaboravio kakve su sve bolesti i epidemije spriječene zahvaljujući vakcinacijama. Male i velike boginje, rubeola, grip, difterija, tuberkuloza i druge pošasti su desetkovale stanovništvo tokom vjekova, sve dok nijesu otkrivene vakcine koje su ih svele na najmanji stepen zaraze. Veliki uspjeh programa vakcinacije učinio je da o opasnostima od nevakcinisanja većina  ljudi danas skoro da ne razmišlja, a informacije koje dobijaju sa interneta i/ili iz medija dodatno povećavaju sumnju u ispravnost i korisnost vakcinisanja. 

Izložbom „Vakcinacija je pola zdravlja – imunizacija nekad i sad“ Narodni muzej Crne Gore želi doprinijeti aktivnom i otvorenom dijalogu predstavljajući materijal iz svog fonda koji se bavi pitanjem narodnog zdravlja i imunizacije stanovništva u crnogorskom društvu, a koji do sada nije javno prezentovan.           

Manje je poznato da su se vakcine uveliko koristile 90-tih godina XIX vijeka u Crnoj Gori. Čak je Crna Gora s kraja XIX vijeka imala osviješćen odnos spram društvenih i zdravstvenih prilika i u njoj je zakonom bila regulisana vakcinacija stanovništva. U vrijeme ubrzane industrijalizacije i sveopšte modernizacije Jugoslavije, 50-tih godina prethodnog vijeka, kada se zdravlje cjelokupnog stanovništva poboljšalo zahvaljući otkrićima medicinske nauke govori o visokom stepenu svijesti komunističkog društva po pitanju važnosti preventivne medicine. Međutim, danas, u XXI vijeku, stanovništvo Crne Gore nedovoljno je upoznato sa strahotama epidemija i zbog toga je skeptično prema praksi vakcinacije.

Cilj ove izložbe je da se pomoću istorijskih izvora podigne svijest građanstva o dobrobitima kolektivne imunizacije. Plakati, poštanske markice, proglasi, zakonici i originalni filmovi iz fondova NMCG-a, Nacionalne biblioteke i Crnogorske konoteke koji se mogu pogledati na izložbi su najbolji prikaz jednog vremena i odnosa tadašnje vlasti i naroda prema ovoj temi. Izložba se ne bavi samo prošlošću, već Narodni muzej, sa svojim partnerima u ovom projektu, želi da proaktivno artikuliše otvorena pitanja današnjice.

Uz istorijsku, izložba će imati i naučnu podlogu. Sa naučnog aspekta, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, Svjetskom zdrastvenom organizacijom, Domom zdravlja Cetinje i Bolnicom „Danilo I“, tokom trajanja izložbe biće organizovana predavanja, javna vođenja, panel diskusije i projekcije na ovu temu.           

Kustosi izložbe su istoričari Filip Kuzman i Vukan Ražnatović.         

Partneri u projektu: Institut za javno zdravlje, Svjetska zdravstvena organizacija – kancelarija za Crnu Goru, Dom zdravlja Cetinje, Bolnica Danilo I, Crnogorska kinoteka i Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“