Njemačka turneja klavirskog trija „Luminis“

 

 

 

Turneja je počela koncertom u Frakfurtu 6. septembra (Internationales Theater), nastavila u Hamburgu 8. septembra (Jenisch Haus), a 10. septembra, završila u Berlinu (Kultur Kirche Dahlem).

Trio Luminis čine: Tatjana Prelević, klavir, Marko Simović, violina i Vladimir Drobnjak, violončelo.

Luminis u Hamburgu - 1Ideja projekta trija Luminis je promocija crnogorskih umjetnika, izvođača i kompozitora u Njemačkoj i Crnoj Gori. Na programu su dva klasična klavirska trija, njemačkih klasičara i romantičara, Mocarta i Šumana, kao i kompozicije troje crnogorskih savremenih kompozitora: Nine Perović, Tatjane Prelević i Aleksandra Perunovića.

O programskom konceptu trija Luminis, pijanistkinja Tatjana Prelević ističe: „Trio Luminis je nazvan po „Luči mikrokozmi“. Njegoš je težio približavanju Evropi, ali uz zadržavanje sopstvene autentičnosti i poštovanju sopstvene tradicije i kulture. Trio Luminis postvlja sebi zadatak da u isto vrijeme suprostavi različite koncepte, s jedne strane muziku koja nastaje u 20. i 21. vijeku, pri tom apsolutno apostrofirajući stvaralaštvo crnogorskih autora, sa muzikom koja je nastala nekoliko stotina godina ranije u potpuno drugačijoj društveno-kulturološkoj slici jedne od najznačajnijih evropskih država. Tim suprostavljanjem stilova i epoha, želja nam je da još bolje prikažemo i osvijetlimo strukturu ali i ideje koje predstavljaju navedena djela i naše različitosti.“

Turneju trija Luminis je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore, Fondacija Petrović Njegoš, Udruženje Crnogoraca-Frankfurt, gospodin Witten, počasni konzul u Hamburgu, kao i Ambasada i konzulati Crne Gore u Njemačkoj.

Drugi dio projekta trija Luminis, održaće se u nekoliko crnogorskih gradova do kraja godine.

 

Luminis u Hamburgu - 2