Održan prvi sastanak CIRCE „Zajedničke inicijative za promociju kinematografije između Italije – Albanije – Crne Gore”

 

 

Prvi sastanak projekta CIRCE – „Zajedničke inicijative za promociju kinematografije između Italije Albanije i Crne Gore“, koji se sufinansira iz sredstava INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore, održan je 11. i 12. oktobra u Bariju (Fiera del Levante), Pulja.

Konferencija za štampu je održana u petak, gdje su predstavnici CIRCE predstavili ciljeve projekta: Maurizio Sciarra (direktor Apulia Film Commission), Ilir Butka (direktor Albanskog nacionalnog centra za kinematografiju) i Sehad Čekić (direktor Filmskog centra Crne Gore). 

Apulia Film Commission je nosilac ovog projekta u saradnji sa albanskim partnerom – Albanskim nacionalnim centrom za kinematografiju, crnogorskim partnerom – Filmskim centrom Crne Gore i italijanskim partnerom – regijom Molise. Pridruženi partneri su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Albanije i Ministarstvo za kulturnu baštinu i turizam Italije (MIBACT).

Projekat CIRCE se finansira u okviru prioritetne ose br. 2 (pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasljeđem za eksploataciju prekograničnog održivog turizma i privlačnost teritorije), posebni cilj 2.2 (poboljšanje saradnje ključnih aktera u oblasti pružanja inovativnih kulturnih i kreativnih proizvoda). Cilj Programa INTERREG IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora se ogleda u ponovnom pokretanju proizvodnih sistema Albanije, Crne Gore, Pulje i Molisea, investiranjem u kulturne i kreativne industrije kao ključne strateške resurse za podršku ekonomskog rasta oblasti koje su dio programa. Fokus je usmjeren na poboljšanje uslova za kulturnu i kreativnu industriju audio-vizuelnog sektora, kako bi se kroz prekogranične inicijative obezbijedila dodatna vrijednost kulturne baštine i uspostavila veza između učesnika i ključnih aktera novih kreativnih produkcija.

U okviru projekta CIRCE će se sprovesti nekoliko aktivnosti kao što su zajednička produkcija web serije od devet epizoda, razmjena iskustava, dobrih praksi (podsticajne mjere), stvaranje mreže za filmske festivale u toj oblasti, investicije za promociju distribucije u Albaniji i Crnoj Gori, kao i ažuriranje aktivnosti za aktere u audio-vizuelnom sektoru.       

 „Interreg IPA CBC Program Italija-Albanija-Crna Gora“ predstavlja tripartitni program prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u programskom periodu 2014 – 2020. Program je osmišljen u okviru Evropske strategije za pametan, inkluzivan i održiv rast (Evropa 2020). Cilj Programa je da pomogne zemljama korisnicama u ispunjavanju njihovih nacionalnih ciljeva za 2020. godinu, podstičući prekograničnu saradnju širom Mediterana, s obzirom na pretristupne pregovore Albanije i Crne Gore u Evropsku uniju. Ukupan iznos programskog budžeta je oko 93 miliona eura koji se sufinansirana kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) po stopi od 85% i zahtjeva učešće od 15% nacionalnog sufinansiranja. 

Ovo saopštenje za medije je urađeno uz finansijsku pomoć programa Interreg IPA CBC Italija-Albanija i Crna Gora. Sadržaj ovog saopštenja za medije je isključivo odgovornost Apulia Film Commission i ne može se smatrati stavom Evropske unije i Interreg IPA CBC Programa između Italije i Albanije i Crne Gore.