Održana javna prezentacija projekta Kotor Art Pisanje grada 2012

 

4. Međunarodni festival Kotor Art

       Kotor Art  Pisanje grada

 

Javna prezentacija projekta Kotor Art Pisanje grada 2012, održana je u nedjelju 29. jula. Predstavljeni su umjetnički radovi  nastali tokom umjetničke radionice  “Tama svjetlosti – upotrebljiva umjetnost” koju je vodio slovenački umjetnik Marko Bulc. Studenti umjetničkih fakulteta na Cetinju su se upoznali sa metodom nadidentifikacije, tj. metodom subverzivne afirmacije koja predstavlja savremeni oblik artivističkih krugova u kojima se spaja umjetnost i aktivizam.

Osim teorijskih načela i savremenih artivističkih praksi, studenti su tokom projekta problemski promišljali s jedne strane grad Kotor, kao grad od izuzetne kulturno-umjetničke vrijednosti, a na drugoj strani poziciju kulture/umjetnosti/umjetnika/studenta umjetnosti u lokalnom kontekstu.

 

 

„Proces je počeo još prije nego sam došao u Crnu Goru. Ja sam poslao to pitanje studentima da rasmisle sta bi  radili da bi preživjeli, a da se ne bave umjetnošću. Ti odgovori su bili polazna tačka, a kada sam dolazio nisam znao gdje će nas to odvesti, sve je zavislio od studenata. Ja sam im zadao samo neki okvir, koncept koji sam im predstavio kroz malo teorije i kroz neke slične primjere koji su se vec radili i oni su dalje sami istraživali. Prirodno, tokom procesa studenti su se razdvojili u grupe…“-kazao je Bulc.

Na tri gradske lokacije u kotorskom Starom gradu ispred Stuba srama na Trgu od oružja, Pjaci od salate ili Škaljarskoj pjacii na Trgu ispred Katedrale Sv. Tripuna od 10 do 12 i od 17 do 20 sati studenti su realizovali radove koji su nastali unutar tri aktivističke grupe.

Bulc je dodao “Sa reakcijama publike, tj. prolaznika koji su zastajali da saznaju sta se desava na tim mjestima dosli smo do nečeg što predstavlja zaokružen umjetnički projekat koji je dobio neku formu, sadržaj I konačno  reakciju publike koja nije zanla da je publika I koja  je rad studenata prihvatila vrlo ozbiljno, sto se vidi po tome da  su neki ljudi išli u Opštinu da prijave da će se u Kotoru graditi digitalni sat”

Prva grupa studenata predstavila je  akciju “Kotor – grad budućnosti 2014”, kroz postupak nadidentifikacije sa pozicijom moći, odnosno kapitala, u kojoj predlaže kako da se grad Kotor kroz privatno-javno partnerstvo modernizuje. Njihova ideja je bila da Stari sat na Trgu od oružja, simbol Kotora, zamijene digitalnim, da  ispoliraju kamen , da ubijede publiku da iza toga stoji velika japanska firma I podrška Vlade za realizaciju tog projekta.

 

 

Druga grupa studenata subverzivno afirmiše poziciju potencijalno “gladnog” umjetnika ili studenta umjetnosti u društvu koje ga tjera da odgovori na pitanje: “Kada ćeš konačno početi da radiš nešto normalno?”, tj. da radiš nešto što će ti donijeti novac. To pitanje je ne samo u crnogorskim okolnostima, već na globalnom planu u doba recesije postalo na nov način aktuelno. Odgovor na to pitanje je bila aktivnost treće grupe studenata u projektu koji ima naziv “Artist at work”, u okviru koga su studenti  radili sve drugo osim umjetnosti (barem na prvi pogled). Tako smo na štandovima vidjeli studente koji prodaju palačinke, bave se gatanjem, pružaju kozmetičke usluge, rade masažu…

“Publika je plačala za pružene usluge, a za uzvrat su dobijali CV studenta, ali  ukoliko ste član Partije i u poziciji ste da nesto “sredite” ne morate da platite. I to je svima bilo normalno, da ako si član Partije da ne moras da platis i onda dolazimo do tačke gdje se pitamo da li mi zaista želimo takvo društvo. Nije to samo slučaj u Crnoj Gori. Ovakvi performansi imaju zadatak da potaknu na razmišljanje i  djeluju “jedan na jedan”, dok koristite neku uslugu…”- pojašnjava Bulc.

Izvršni producent projekta je Fakultet dramskih umjetnosti, a grupu je činilo  15 studenata  različitih studijskih programa FDU, FLU i Muzičke akademije na Cetinju.

 

PR SLUŽBA MEĐUNARODNOG FESTIVALA KOTOR ART