ORLOV KRŠ U SKOPLJU

 

 

U organizaciji Ogranka Matice crnogorske u RM i Direkcije za kulturu Grada Skopja u okviru manifestacije Skopsko Ljeto obilježen je Dan državnosti Crne Gore u Makedoniji.
Ova manifestacija imala je dva dijela i to: prvi, u kojem je održan koncert Mirana Begića – violina i Bojana Martinovića – klavir.
Izložbu slika Milene Mijović Durutović u galeriji Grada Skoplja otvorili su Hristijan Sanev, predsjednik Društva likovnih umjetnika Makedonije i Koce Trajanovski, gradonačelnik Grada Skoplja.
Pored velikog broja javnih ličnosti iz glavnoga grada Makedonije, ovoj manifestaciji prisustvovala je i nerezidentni ambasador Crne Gore u Izraelu Tamara Mugoša, kao i predsjednica Fondacije „Petar Lubarda“ Đina Lazar.
Na ovaj način predstavnici Crnogorske nacionalne manjine u RM okupljeni oko Ogranka Matice Crnogorske manifestovali su svoju želju da očuvaju svoj kulturni i jezički crnogorski identitet.
Ogranak Matice crnogorske zahvaljuje se svim institucijama i pojedincima koji nas podržavaju više godina, a prije svega gradonačelniku Grada Skoplja, Direkciji za kulturu grada, Skopskome ljetu, Muzeju Grada Skoplja, Centru savremene umjetnosti Crne Gore i posebnu zahvalnost dugujemo Miranu Begiću, Bojanu Martinoviću i Mileni Mijović – Durutović.

Miroljub Orlandić
Povjerenik Matice Crnogorske u RM