Otvoreni kulturni forum Cetinje – Knjiga „Grad priča“

 

 

Knjiga „Grad priča“ crnogorskog pisca Ethema Mandića, objavljena je nedavno u izdanju Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja. Urednica Mandićeve knjige kratkih priča je Dragana Tripković, a izdavač Milorad Popović. Tehnički urednik je Milutin Marković, lekturu i korekturu potpisuje Sanja Orlandić, a ilustracije Alma Rastoder.

Mandćeva knjiga sadrži jedanaest priča sa jednom zajedničom odrednicom,  a to je grad i njegovi urbani fenomeni. Među tekstovima je i Mandićeva priča nagrađea na konkursu A Sea of Words u Barseloni, na međunarodnom konkursu za kratku prču Evropskog instituta Mediterana 2017.

Ethem Mandić je rođen u Podgorici. Završio je studije književnosti na fakultetu u Nikšiću, a magistrirao u Sarajevu. Trenutno je na doktorskim studijama u Zagrebu. Objavljivao je radove za više stručnih i časopisa za kulturu i književnost, između ostalih Lingua Montenegrina, Ars, Kod, Quest, Art. Fakultet za crnogorski jezik i književnost objavio je njegovu monografiju pod naslovom „Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića”. Otvoreni kulturni forum je objavio njegov debitanstki roman „Knjiga moga oca“. Radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.