Petrovac – Izložba slika i ikona „Marko K. Gregović – 150 godina od rođenja (1867–2017)“

 

 

 

Otvaranje izložbe slika i ikona „Marko K. Gregović – 150 godina od rođenja (1867–2017)“ je u subotu, 25. novembra 2017. godine, u 19 časova, u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu. Izložba predstavlja dio svečanog programa obilježavanja Dana opštine Budva i 30 godina postojanja i rada Spomen doma „Crvena komuna“ u Petrovcu.

Dio teksta iz kataloga:

Ove godine, obilježava se sto pedeset godina od rođenja Marka Gregovića, koji je svojim djelovanjem odigrao značajnu ulogu u razvoju savremenog crnogorskog slikarstva s kraja XIX i prve polovine XX vijeka. Pored braće Anastasa i Špira Bocarića, Ilije Šobajića, Špira Đuranovića, Gregović pripada prvoj školovanoj generaciji domaćih umjetnika koji su obrazovanje sticali na evropskim akademijama od Beča, preko Atine, Venecije, Minhena a samim tim postali začetnici savremenog slikarstva na crnogorskim prostorima.

Međutim, ime Marka Gregovića će trajno ostati zabilježeno, kao autora prve likovne izložbe kod nas, a tekstovi vezani za ovaj značajan datum, u crnogorskoj istoriji umjetnosti kao neka vrsta prethodnice likovne kritike. Ondašnja štampa, odnosno list „Glas Crnogorca“ od 30. jula 1896. godine bilježi: „G. Gregović, mladi slikar iz Boke, izložio je u salonu Vuletićeve gostionice neke svoje radnje. Slike su dvije „Crnogorac na straži“ i „Sv. Petar i Pavao“. Ova posljednja, mala slika, pokazuje crkveno slikarstvo Gregovićevo. Nije ništa izvanredno da bi čovijek  zaželio da tom slikom ukrasi svoju kuću, ali na svaki način preporučamo najbolje slikara našijem crkvama. Sasvim je druga radnja „Crnogorac na straži“. To je prost Kuč, kojega je slikar izabrao za predmet svoje kičice i već izbor tog tipa otkriva lijep talenat umjetnikov, što u najvećoj mjeri potvrđuje izrada ove slike, koja se odlikuje koloritom, crtežom i istinitošću tipa. Rekli biste da je to glava živog čovijeka, da će sada progovoriti, da one oči gledaju“.

Dragana Ivanović,
istoričarka umjetnosti

Izložba se može pogledati do 1. februara 2018. godine.