Petrovac – Izložba slika “SKRIVENO/OTKRIVENO”

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U galeriji Marko K. Gregović u Petrovcu, 15.jula 2016.godine (petak), u 21 čas, biće otvorena izložba slika „SKRIVENO/OTKRIVENO“ akademskih slikara Željka Đurovića i Mladena Đurovića. Umjetnici izlažu ulja na platna, razlicitih formata (srednjeg i veceg formata), pojedinacno izlažu oko 12 slika.

 

ZELJKO I MLADEN DJUROVIC  -  PORTRETNA FOTOGRAFIJA

 

Izložba se može pogledati do 31.jula 2016.godine.

“Trenutak u kome umetnik odluči da je njegov rad završen, da postoji sam po sebi, da je spreman za izlaganje, trenutak u kome on staje po strani, puštajući delo da izrazi samo sebe – da izrazi njega, umetnika – koji je najzad svoj na svome je najdragoceniji deo večne igre Artis Ludus.
MLADEN DJUROVIC - TRI BOJE  CRVENOIzložba slika „ SKRIVENO/OTKRIVENO“ akademskih slikara Željka Đurovića i Mladena Đurovića, predstavlja odgovor na vreme opšte narativne buke. U vremenu u kome svako priča neku svoju priču, dvojica rodjene braće, ispituju mogućnosti multiplicirane percepcije. Nizom simultanih izložbenih postavki u svojoj rodnoj postojbini, uspostavljaju jedinstvenu korelaciju slika i svakog galerijskog prostora ponaosob. Na taj način izložene slike same po sebi postaju nosioci sopstvenog života, skrivajući I otkrivajući uvek drugačiji deo večnosti.
Tema je zamišljena da stimuliše i usmeri posetioce u pravcu razmatranja važnosti ovog pojma kao odraza ljudske potrebe za skladom. Da li je važnije ono što skrivamo ili pak ono što otkrivamo. Da li se samo u korelaciji ova dva pojma dolazi do harmonije, jer harmonija je tačka koju ostvarujemo upravo na polovini puta, to je trenutak uravnoteženja izmedju kontrasta, haosa i monotonije. Istovremeno u današnjem trenutku opšte krize i tranzicije, kada je najasno mesto umetnika i umetnosti u društvu, težnja ka harmoniji kao spoju onoga što je SKRIVENO/OTKRIVENO, jeste pritajena ali i sveprisutna tendencija kako na opštem tako i na individualnom planu“- tekst, medijska agencija ,,Vizuelno”.

ZELJKO DJUROVIC - Rad…“ Šta je neophodno reći o slikarskom stvaralaštvu Željka Đurovića? U tumačenju njegovog bogatog slikarskog opusa zapaža se izvornost njegove umetničke inspiracije, specifičnosti kreativnog procesa i nadasve neponovljivivost ostvarenih fantastičnih i oniričkih likovnih svetova. Stiče se utisak da je u njegovom činu slikanja prisutna neslućena snaga nadahnuća u tvoračkoj imaginaciji i zamah neočekivane maštovitosti tako da je teško i odgonetnuti da li je u pitanju sublimacija svesnog ili nesvesnog, stvarnog ili nadstvarnog, arhetipskog ili utopijskog. Ono što je sigurno, to je umetnikovo neprestano traganje za lepotom, za njenom teško ulovljivom tajnom, za njenom polivalentnošću.“…- dio teksta, autor Ratko Božović.

…“Mladen Đurović je slikar i poeta koji budnim očima sanja. Žena je polazište i ishodište njegovog slikarskog sveta. U prezentovanim slikama snoviđenja postaju java, realni život se stapa sa izmaštanim doživljajima i sve dobija obličje ženskog lika, tajanstvenog i na prvi pogled nemog. Prikazani an fas ili u profilu, ovi portreti su bojeni mirisima duše, jer umetnik pušta da ga emocije vode u vrtloge likovnih dešavanja. U njima nema dvoumljenja, svaki gest, nanos boje, kontura, izvedeni su u jednom dahu. Dužina poteza, izabrani kolorit, intezitet linije, gesta, boje… odraz su stvaraočevog stanja duha u trenutku nastanka dela. Međutim, iako se prepušta nadahnuću da ga vodi, Đurović svoj slikarski temperament vešto usklađuje sa idejnim konceptom, što izloženi ciklus čini homogenom likovnom celinom.“… dio teksta, autor Olivera Vukotić istoričar umetnosti.

 
BIOGRAFIJA:

Mladen Đurović je roden 1960. godine u Danilovgradu, Crna Gora.
1984. godine diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Živojina Turinskog. 1985/86 god. usavršavao se u Francuskoj, na Ecole des Beaux Arts (Aix-en Province) i na Ecole des Arts Appliques (Angouleme).
Umetnički opus Mladena Đurovića obuhvata više likovnih medija. Već na prvoj godini studija dobija prvu nagradu za strip u ex – Jugoslaviji i prvu međunarodnu nagradu – srebrnu plaketu za karikaturu u Ankoni (Italija). Tokom 80-ih godina objavljuje stripove, ilustracije i karikature u svim vodećim časopisima i novinama ex-Jugoslavije (Politika, Novosti, Jež, Pobjeda, Nin, Duga, Reporter, Delo, Yu strip). Pored domaćih medija, radove je objavljivao u „Ojlenšpigelu“ (Nemačka), Rohaču (Češka), Palanteu (Kuba), Besi (Švajcarska). Kao profesionalni karikaturista Ježa, tokom devedesetih godina ostavio je snažan pečat na političku karikaturu (Jež i Blic). Tokom 90-ih godina intezivno se bavi i ilustracijama knjiga (Rad, Bigz, Zavod za udžbenike, Bookland) i politickom dnevnom karikaturom (Jež, Blic i Pobjeda). Krajem devedesetih godina grafički dizajn postaje dominantan medij u autorovom opusu (Poslovna Čukarica, Gradić Rodić, Montavija, Informatika, Interexport).
2001. god osniva izdavacku kucu „Vizuelno“ i pokrece časopis “Enterijer”, magazin za kulturu življenja. U okviru izlagačke aktivnosti u Beogradu organizuje tri konceptualne izložbe: “Portreti Arhitekata” (2010.), “Dizajniranje života” (2012.) i “Tradicionalno – moderno” (2013.). Tokom prve decenije novog milenijuma u prvi plan stavlja medije slikarstva i poezije i. Povodom izložbe slika “Između Vode i Vatre” u galeriji Progres u Beogradu 2012. godine promoviše istoimenu monografiju slika i zbirku poezije. 2013 godine u galeriji “107“ u Zemunu, izlaže slike velikog formata pod nazivom “ Izmedju neba i zemlje”. 2015 prvi put se pojavljuje sa konceptom angažovane umetnosti, sa izložbom„Star(T)leta” u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Radovi mu se nalaze u Muzeju umetnosti u Tolentinu (Italija). Dobitnik je 32 međunarodne i nacionalne nagrade.

Željko Đurovic je rođen 12. decembra 1956. godine u Danilovgradu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Studije slikarstva, kao i postdiplomske studije završio je na Faklutetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a i Ex-libris društva iz Beograda. Član je internacionalne grupe umetnika „Libellule“ iz Francuske. Radi kao vanredni profesor FILUM-a u Kragujevcu, gde predaje predmet Crtanje i slikanje.
Do sada je imao 42 samostalne izložbe, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.