Pjaca od Filozofa – Boris Buden “Kojim jezikom govori opstanak?”

 

 

Pjaca od Filozofa nastavlja 25. jula 2018. godine, sa filozofom, publicistom i teoretičarem kulture Borisom Budenom koji će držati predavanje na temu “Kojim jezikom govori opstanak?” Pjaca od Kina, sa početkom u 20h u Kotoru. U saradnji sa crnogorskom kinotekom u 22h u Kinu Boka, projekcija filma “Silent running”.

“Jedina dobra stvar oko koncepta Apokalipse jeste što nam omogućava da razmislimo o kraju svega u smislu globalnog događaja. I obrnuto, perspektiva globalnog kraja otkriva i apokaliptične uvjete lokalnog života. Predavanje će se fokusirati na jedan od aspekata tog gubitka lokalnog života – kraj jezika kakve poznajemo. Ako Apokalipsa globalno govori engleski, koji je jezik kojim treba da govorimo lokalno kako bismo preživjeli?”- Boris Buden. 

BORIS BUDEN, filozof, publicista, prevodilac, teoretičar kulture, rođen je 1959. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao filozofiju, a doktorirao je na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Njegovi radovi bave se teorijom prevođenja i jezika, filozofijom, politikom, kritikom kulture i umjetnosti. Opisivan je kao „britki um sa Balkana kojega svakako treba čitati”. Devedesetih godina bio je jedan od pokretača kultnog zagrebačkog magazina Arkzin i edicije tog magazina Bastard – koju je sam opisivao kao „organ intelektualne urbane gerile u uslovima nacionalističke kulturne hegemonije“. Govorio je tada da je Arkzin bio „jedino mjesto na kojem možete na medijski relevantan i moderan način kritički reflektovati hrvatsku stvarnost.“ Autor je Barikada I i II, Kaptolskih kolodvora. Jedan je od najboljih prevodilaca Sigmunda Frojda na jezik za čiju definiciju u pomoć priziva Miroslava Krležu: „Hrvatski i srpski su jedan te isti jezik, koji Hrvati nazivaju hrvatski, a Srbi srpski“. Njegova djela Vavilonska jama. O (ne)predvodivosti kulture i Zona prelaska – o kraju postokomunizma objavljena su za naše govorno područje u izdanju beogradske Fabrike knjiga. Gostujući je profesor na Fakultetu za umjetnost i dizajn Univerziteta Bauhaus u Vajmaru (Bauhaus-Universität Weimar). Živi u Berlinu, posjeduje austrijski pasoš i ne izjašnjava se o nacionalnom porijeklu.